Vážení členové Českého spolku v Košicích,

s končícím létem přichází doba, kdy vám znovu chceme nabídnout spolkový život v jeho plném rozsahu. Celé dva následující měsíce – září i říjen budou probíhat programy Dní české kultury. Dnes dostáváte do rukou festivalový bulletin, ze kterého vidíte, že jejich program bude hodnotný, pestrý a bohatý a že si z něho určitě něco vyberete. S ohledem na trvající nutná protipandemická opatření zvážili jsme i my, v jakém režimu budou připravované spolkové programy probíhat, abychom co nejlépe respektovali vaše právo na ochranu zdraví. Rozhodli jsme se, že všechny spolkové programy, včetně Dní české kultury zpřístupníme těm, kdo jsou plně očkovaní. Prosíme vás proto, abyste se při vstupu na jednotlivé programy prokázali certifikátem o očkování v elektronické nebo tištěné formě. Zároveň samozřejmě v interiéru platí povinnost překrytí dýchacích cest. Pokud mají některé programy spoluorganizátora, mohou být podmínky vstupu modifikovány podle dohody s ním. Takovou změnu se vám budeme snažit vždy upřesnit v pozvánce na jednotlivý program. Kromě Dní české kultury jsou za stejných podmínek připraveny i programy projektu Slovo domova a další programy ve společenském klubu, jejich přehled bude v krátkém čase uveřejněn na našem webu a dále také výstavy projektu Česká kultura v malém, na něž dostanete pozvánky. Výroční Valné shromáždění, které jsme na jaře museli odložit, se bude konat v náhradním termínu a to v sobotu 18. 9. 2021. Přejeme vám všem pevné zdraví a těšíme se na všechna uvedená setkání.

Vaše předsednictvo Českého spolku v Košicích

Dny české kultury – archivDny české kultury v roce 2021