Stejně jako v několika předchozích letech i v závěru roku 2010 uspořádali jsme v Michalovcích České vánoce pri členy místního klubu Českého spolku v Košicích, jejich rodiny i hosty. Setkali jsme se v restauraci Zlatý bažant.
Příjemné prostředí a výborná atmosféra vyvolala v přítomných vlnu vzpomínek na vánoční tradice v Čechách a na Moravě. Osobní vzpomínky střídaly fakta z historie o počátcích vánočních oslav. Je obecně známo, že období zimního slunovratu bylo po tisíciletí obdobím pro lidi magickým a plným očekávání. Není proto vůbec zvláštní, že tato tradice se stala pevnou součástí křesťanské civilizace jako svátek narození Ježíše Krista.
Kromě slavnostní štědrovečerné tabule potěšila všechny přítomné také soutěž o nejlepší a nejchutnější vánoční cukroví, ve které předvedli své dovednosti členové michalovského klubu. Soutěž vyhráli „mistři cukráři“ paní Germušková, paní Adamová a pan Žák. Za své vánoční kreace byli oceněni vecnými cenami.
K vrcholům setkání patřila gratulace dlouholetému předsedovi místního klubu panu Procházkovi, který v období vánočním slaví i své narozeniny. Oslavenec dary nejenom příjimal, ale taky naděloval – všichni účastníci setkání si odnesli domů Receptář vánočních specialit, kterí sesbíral a uspořádal právě pan Procházka.
Slavnostní náladu setkání trochu kalila neúčast pozvaných hostů z magistrátu, základní umělecké školy, okresní knihovny a televize Mistrál, prostřednictvím které jsme chtěli přiblížit obyvatelům Michalovců, ale taky celého Zemplína život jedné malé národnostní skupiny. Neúčast bez vysvětlení se dotkla členů místního klubu, většinou seniorů, kteří celý svůj profesionální život spojili s městem a regionem, aby mu poskytli všechny své dovednosti, chuť a píli.

Mgr. Vlasta Vojníková

Místní klub MichalovceČeské vánoce v Michalovcích 2010