V letošním dubnu uplynulo patnáct let od založení Českého spolku na Slovensku. Při této příležitosti se konal 2. října 2009 v Moyzesově síni v Bratislavě slavnostní večer, který organizačně připravil Český spolek Bratislava. V krásném prostředí tohoto známého koncertního sálu zaznělo nejprve úvodní slovo předsedkyně Českého spolku Bratislava, Ing. Hany Husenicové. Předseda Českého spolku na Slovensku, Ing. Pavel Doležal potom ve svém projevu přiblížil historii Spolku, jeho minulé i současné aktivity, poděkoval všem, kdo se zasloužili o jeho rozvoj a pracují v prospěch české komunity na Slovensku. Nastínil také perspektivy do budoucnosti. V druhé části večera zazněla komorní hudba M. Brucha a A. Piazzolly v podání Dua Šašina, které tvoří interpreti na zajímavou kombinaci nástrojů, kontrabasista Radoslav Šašina a klavíristka Dana Šašinová-Satury.
Ženský sbor Českého spolku v Košicích (sbormistryně Oľga Varínska), s dětskými sólistkami, Miroslavou Kičurovou a Slavomírou Repkovou a sólistou Opery ŠD v Košicích, Mariánem Lukáčem uvedl kantátu Bohuslava Martinů Otvírání studánek. Na smyčcové nástroje hráli členové orchestru ŠD, na klavír doprovázela Jana Takáčová a celé provedení řídil dirigent Opery ŠD v Košicích, Igor Dohovič. Uvedení tohoto známého díla bylo věnováno letošnímu 50. výročí skladatelovy smrti.

Dagmar Takácsová, Český spolek v Košicích

Projev předsedy Českého spolku na Slovensku si můžete přečíst zde

Český spolek na SlovenskuČeský spolek na Slovensku oslavil 15 let svého trvání