Zájemci z Českého spolku v Košicích využili blízkosti perly Slovenska – Vysokých Tater a vydali se tam na výlet. Jeli jsme z Košic rychlíkem o něco více než hodinu a byli jsme v Popradu. Tatry se nám ukázaly v plné kráse. 20 účastníků mělo namířeno do nové Tatranské galerie.
Začátkem tohoto roku byla definitivně otevřena. Zvláštností je, že se nachází ve zrekonstruované budově bývalé parní elektrárny. Po padesáti letech se konečně našly prostory pro stálou expozici uměleckých děl. Galerie jich ve svém depozitu uchovává kolem 2300. Budova je technickou památkou, zachován byl i cihlový komín, který tuto budovu ještě více zvýrazňuje. Uvnitř jsou velmi působivé galerijní prostory, které budou v budoucnosti sloužit návštěvníkům jednak jako galerie a také se zde budou konat různé výstavy a kulturní akce.
Galerie má co nabídnout. Každý návštěvník nedalekých Vysokých Tater si jistě se zájmem prohlédne vystavené obrazy, představující právě Vysoké Tatry a jejich okolí v celé nádheře. Naším záměrem bylo seznámit se blíže s českými malíři Tater. V krásných prostorách galerie autorka článku seznámila účastníky výletu s životopisy některých českých malířů, např. Otakara Štáfla, Jana Hály a dalšími.
Zastávka ve Važci, při cestě po Slovensku v roce 1923, natrvalo poznamenala život Jana Hály, malíře z jižních Čech. Jeho romantický náhled na život jej přiměl usadit se v této obci natrvalo. Charakteristické jsou pro něj kresby vesnických obyvatel v krojích na pozadí tyčících se Tater.
V roce 1920 přichází poprvé do Tater zakladatel moderní české krajinomalby Antonín Hudeček. Několikrát strávil léto v Tatrách, dělal skicy a náčrty obrazů, které dokončoval v zimě. Jeho plátna velmi citlivě zachycují tatranské doliny.
Jedním z populárních tatranských krajinářů byl Čech Jaroslav Votruba, krajinářské náměty hledal od roku 1932 až do 60. let výhradně v Tatrách. Byl i aktivním kulturním pracovníkem a měl nemalé zásluhy na vzniku Tatranské galerie.
Od 30. let minulého století navštěvoval Tatry pravidelně český malíř Josef Olexa, který se zde i usadil a jeho výtvarná tvorba se zintenzivnila zvlášť po válce.
Z českého prostředí se k těmto českým malířům Tater připojila i horolezkyně Ludmila Hynková.
V galerii jsme se s průvodkyní u obrazů tatranské krajiny od těchto jmenovaných českých malířů zastavili.  Samozřejmě, že Tatry malovalo mnohem více Čechů. Škoda, že se v galerii nenachází žádný obraz od Otakara Štáfla, českého krajináře, horolezce. Je nejznámějším malířem Tater. V roce 1920 si zřizuje na Štrbském Plese ateliér. V roce 1928 vychází cyklus jeho 120 akvarelů z Vysokých Tater. Dva obrazy byly použity i na vydaných poštovních známkách. Od roku 1929 se stává, s manželkou Vlastou, spolunájemníkem chaty na Popradském plese a s přáteli se pouští do stavby Symbolického hřbitova pod Ostrvou. Hřbitov je však otevřen až v roce 1940, v době, kdy Štáflovi po nuceném odchodu ze Slovenska roku 1938 žijí už v Praze. Tady při náletu spojeneckých vojsk na Prahu dne 14. 2. 1945 zahynuli v troskách domu. Z jejich umělecko-historické knihovny zůstalo torzo.
Manželka, Vlasta Štáflová, rozená Košková, byla spisovatelka dívčích románů. Do útlých knížek jí manžel přispíval kresbičkami. Možná si některá z nás vzpomene na dívčí četbu od této spisovatelky (Se zatajeným dechem, Uličnice, Deník patnáctileté a jiné).
Mnozí návštěvníci bývalého lázeňského domu Hviezdoslav na Štrbském Plese si jistě vybaví velký obraz  (5,5 m x 3,9 m) zobrazující Bielovodskou dolinu. Visel v jídelně tohoto památkového objektu. Pátrala jsem, kde může být, ale asi se to už nedozvíme. Moje touha impozantní obraz ještě vidět je marná.  Že by výhled z bazénu zrekonstruovaného hotelu Kempinski na Štrbské Pleso a tatranské štíty v pozadí měl lidem nahradit toto malířské dílo? Je mi to líto! Mladší generace už ho asi neuvidí.
Samozřejmě jsme nezapomněli prohlédnout si i díla významných slovenských malířů – Tatry od košického malíře Jasusche, Medňanského a jiných. Zajímavá byla i výstava fotografa Ivana Kellyho Köhlera „Zebry“. Výstava byla zajímavá tématem i využitím nabídnutých prostorů.
Víte, jaký citát Jana Hály byl na jedné opěrné zdi v galerii?
„Tatry jsou korunou, kterou posadil Stvořitel tomuto chudobnému kraji jako vzácný dar.“

Miluše Babjáková
foto: Eva Reitznerová

Klubové akceČeští malíři Tater aneb návštěva Tatranské galerie v Popradu