Zájemci z řady členů ČS v Košicích pokračovali 26. října 2016 v rámci klubové činnosti v poznávání zajímavostí v okolí Košic. Neznalým název tohoto výletu opravdu nic neříkal. Propagace zajímavých míst na Slovensku ještě pokulhává a je to velká škoda.
O to více byli účastníci překvapeni. I přes ranní mlhavé chladné a nevlídné počasí se nás na nádraží v Košicích sešlo 20. Každý se těšil, že se „provětrá“ v přírodě.
První zastávka:
Část Kluknavy, kdysi samostatná obec Štefánská Huta, už názvem prozradila, že se zdejší obyvatelé nezabývali jen zemědělstvím, pastevectvím a lesnictvím, ale fungovala zde huť. A právě tady byla naše první zastávka – u zaniklých hutnických budov. Až do roku 1897 zde fungovala první továrna v Evropě na elektrolytickou výrobu mědi. Továrna byla postavena roku 1848. Vyráběla se tady i rtuť, stříbro a antimon.
Zajímavostí byla také lanovka dovážející rudu z dolů. Byla to první ozubnicová železnice na Slovensku. Trať vedla strmým údolím podél Žakarovského potoka. Škoda, že o obnovu zachovaných budov nemá nikdo zájem. Celý tento technický komplex – důl v Žakarovcích – důlní zubačka ze Žakarovců – lanovka do Štefánské Hutě – zdejší huť. To vše si říká o zviditelnění – bohužel zde zůstalo jen pár budov.
Druhá zastávka:
Hned za obcí Štefánská Huta vede přes řeku Hornád krytý dřevěný most, který je jediný svého druhu na Slovensku. Od roku 1832 spojuje Štefánskou Hutu s Kluknavou. Už 170 let slouží svému účelu a svědčí o šikovnosti tehdejších spišských tesařů. Jedná se o technickou památku.
Třetí zastávka:
Csákyovský zámek byl donedávna ostudou obce Kluknava. Dnes je její pýchou. Je v něm hotel, ve kterém jsme si připadali trochu jako v pozdním středověku. První písemná zmínka o zámku je z roku 1682. Je zajímavý 4křídlovým půdorysem (jako Bratislavský hrad) se čtyřmi rohovými věžemi. Od 17. století patřil rodině Czákyovců, v roce 1940 jej odkoupila obec. Ta ho ze začátku různě využívala, ale i tak zámek úplně zchátral. Až po změně majitele, dnes je jeho vlastníkem soukromá společnost, byl celý zámek roku 2007 krásně zrekonstruovaný. Dnes je v jeho prostorech hotel a restaurace v barokním stylu. Velmi příjemně nás překvapilo, že nás do zámku nás bez problémů pustili a mohli jsme se při podaném občerstvení rozhlédnout a vychutnat jeho atmosféru.
Další zastavení:
Před zámkem stojí barokní kaple z 18. století. Na oltáři je vzácná dřevořezba sv. Jana Nepomuckého. Nad kaplí je zajímavý kříž, postavený z vděku za konec epidemie cholery v 19. století.
Škoda, že jsme už museli jít na vlak. Neviděli jsme totiž zříceninu Richnavského hradu. Ano, jedná se o ten hrad, který popisuje v 2. dílu románu Bratrstvo Alois Jirásek, kde byla hejtmanem Talafúsem držena jeho koupená milenka, Maďarka Mária. Zbytek zdi se nachází v soukromé zahradě. Další zajímavostí je poutní kostel sv. Anny v nedalekém lese. Ke kostelíku putovali lidé z okolních měst a obcí, ale i šlechta. I dnes se zde konají poutě. Ty jistě uvidíme příště.
Obyčejná obec na Spiši a přece tak zajímavá. A kolik neobjeveného ještě kolem Košic je?

Miluše Babjáková

Klubové akceCo je v té malé obci zajímavého?