Po letní přestávce se sešlo v našem společenském klubu 26 zájemců vyslechnout si přednášku o hudebním skladateli Zdeňku Fibichovi. Jeho  životem a dílem nás provázel pan Jiří Novotný – náš oblíbený „učitel“ v oblasti hudby. O přehrání ukázek z díla Fibicha se postarala jeho manželka a výběr z díla byl opravdu výstižný.
Zdeněk Fibich byl vedle známého Bedřicha Smetany a Antonína Dvořáka nejvýznamnějším českým skladatelem 2. poloviny 19. století. A dá se říci i jedním z nejvíce hraných. Zvláště se o to zasloužila druhá část symfonické básně V podvečer  – velmi známý Poem.
Trochu si zopakujme fakta z jeho života. Narodil se v roce 1850 ve Všebořicích v rodině lesníka. Jeho první  životní dojmy byly z lesních tišin, což se později projevilo v literárních začátcích a samozřejmě v charakteru jeho hudební tvorby.  Hudební talent mladého Fibicha objevil jeho strýc. Po studiích na gymnáziu ve Vídni pokračuje ve studiích v Lipsku. Hluboký dojem na něho zanechal J. Š. Bach a R. Schumann. Jako 18-letý studuje v Paříži a později v Praze. V roce 1873 se oženil, učí hudbu ve Vilně. Tam mu umírají dvojčata a manželka. Vrací se do Prahy a v roce 1875 se znovu ožení se sestrou první manželky Bety Hanušovou, která je známou zpěvačkou. V roce 1875 až 1878 je zaměstnán jako 2. dirigent v Prozatímním divadle v Praze. Za svého života Fibich nejvíce působí v Praze, kde se věnuje komponování a výuce hudby. Zemřel v pouhých 50 letech v Praze a je pochován na Vyšehradském hřbitově.
Fibichovo dílo je rozmanité. Složil 8 oper, 6 symfonií, melodramata, 376 skladbiček pro klavír. Z tohoto jeho velikého a rozmanitého díla jsme se zaposlouchali do části z nejznámější opery Nevěsta messinská.
Vyslechli jsme také část symfonie „Adagio“, ve které je cítit vzpomínka a smutek za rodným krajem, další „Allegro moderato“ zase zpívá radostí.
Největším zážitkem odpoledne byl poslech melodramatu „Vodník“ s recitací Jiřího Třísky. Zážitek nejlépe vyjádřil Ing. Sedlatý. Jako osoba zaměřená v životě na technické směry zásluhou naších hudebních přednášek a přehrávek nalézá stále něco nového v hudbě. A o to nám vlastně jde a jsme rádi, že o naše přednášky je stále větší zájem.
Nakonec dovolte, abych tento článek zakončila bonusem. Hudební  nahrávkou  skladby Poem, v pozadí vidíte fotografické záběry naší Prahy. (Klikněte na odkaz!) Přeji  Vám pěkný zážitek a těším se na další setkání!

Miluše Babjáková

Klubové akceCyklus o českých hudebních skladatelích – Zdeněk Fibich