Už léta se táhne debata o tom, zda a jak by se měli občané České republiky, žijící v zahraničí zúčastňovat volebního klání v rodné zemi. Zatím jsme nedospěli ke změně situace – volit lze, ovšem s vynaložením značného úsilí a nemalých prostředků. Jako místa pro vykonání volebního aktu jsou aktuálně přístupné pouze zastupitelské úřady České republiky. Takový máme na Slovensku v podobě Velvyslanectví ČR v Bratislavě. Znamená to, že občané České republiky, žijící v Bratislavě, sednou do tramvaje a celá volba jim zabere max. tak dvě – tři hodiny + jízdné. V případě, že by chtěl volit občan České republiky, žijící v Košicích, zabere mu to i v nejúspornější verzi jeden den: ráno nastoupí v Košicích na IC, v Bratislavě se nechá dovézt k Velvyslanectví ČR, odvolí, vrátí se na nádraží a dalším IC vlakem se odveze do Košic. Náklady 40 – 50 € za lístek na vlak, jízdné v Bratislavě 2 – 3 € nebo taxi za 10 €. Bonus: v jednom dni vidí dvakrát Tatry… Ti, kdo nežijí na přímé trase Košice – Bratislava, ale jsou třeba v Michalovcích nebo ve Stropkově, můžou počítat s „výletem“, přesahujícím jeden den. A to ještě nesmíme zapomenout na předcházející povinnou korespondenci volebchtivého občana a příslušných úřadů, bez které by nezískal voličský průkaz k volbě ho oprávňující.
Nejde přitom o zanedbatelnou sílu voličů. Dle posledních dostupných údajů žije v zahraničí kolem 300 000 českých občanů. Nejvíc v Polsku, Německu a na Slovensku. Při celkovém počtu oprávněných voličů kolem 8,4 miliona občanů ČR starších 18 let s právem volit je to při absolutní účasti (100 %) více než 3,5 % hlasů. A kolik občanů ČR, žijících v zahraničí reflektuje stávající systém a jde opravdu volit?
Z pohledu vysoce rozvinuté společnosti, disponující rozsáhlými technickými a technologickými možnostmi vypadá současný systém registrace a umožnění volebního aktu Čechům v zahraničí jako pozdrav ze začátků c. a k. monarchie, někdy z poloviny 19. století. Když něco chceš, osedlej koně nebo je zapřáhni do vozu a vydej se na strastiplnou 16–ti hodinovou cestu z tramtárie na úřad, kde ti jeho blahorodí laskavě dovolí provést ten úkon, když o něj tolik stojíš.
I když jsme opakovaně registrovali zájem některých kruhů (zejména Senátu ČR a jeho Stálé komise pro krajany žijící v zahraničí) o změnu, která by přiblížila možnost volit s využitím současné dostupné techniky, nebyly tyto snahy korunovány úspěchem, protože propadly sítem různých politických zájmů.
Na pořadu dne jsou volby prezidenta ČR. I když jde v krátké době o další ze série důležitých voleb, odehrávají se stále bez většiny oprávněných voličů, žijících v zahraničí. Potom by měla následovat déle trvající přestávka (nejbližší volby do Senátu by měly proběhnou asi za jeden a půl roku). Tento čas by měli nejenom zastupitelé, ale také občané ČR, kterým záleží na osudu vlasti, konečně využít na docílení změny ve volebním zákonu, která zjednoduší a zpřístupní volby i pro ty, kteří dlouhodobě v Česku nepobývají, ale jejich vztah k vlasti je aktivní a chtějí ho vyjádřit i svou účastí ve volbách.

Jak vnímají Češi v zahraničí volby?

A ještě jeden příklad:

Krajané táhnou ve volbách za kratší konec
AktuálněDalší volby znova bez nás