Přinášíme vám v plném znění Dopis předsedy Českého spolku na Slovensku k zákonu o státním jazyku v SR.

VÁŽENÍ ČEŠTÍ KRAJANÉ NA SLOVENSKU, ČLENOVÉ REGIONÁLNÍCH ČESKÝCH SPOLKŮ,

v procesu přípravy novelizace zákona o státním jazyku ve Slovenské republice jsem prostřednictvím Rady vlády pro národnostní menšiny přednesl námitku proti zamýšlenému vypuštění §6 Zákona o používání jazyků národnostních menšin, který kvalifikoval jmenovitě český jazyk jako jazyk splňující požadavek srozumitelnosti ve vztahu k státnímu jazyku. Poslanci NR SR při schválení zákona o státním jazyku však zmíněný paragraf skutečně zrušili, čím ze slovenské legislativy zmizelo jediné ustanovení, kterým byl český jazyk takto kvalifikován. Na tuto skutečnost jsem upozornil prezidenta SR při setkání zástupců menšin s ním a dostalo se mi informace, že otázku bude řešit vykonávací předpis.

Proto jsem oslovil ministra kultury SR se žádostí, abychom se mohli zúčastnit jeho tvorby. Vzápětí jsem byl pozván na jednání se zástupci MK SR, PaedDr.Elenou Kačalovou, ředitelkou odboru státního jazyka a JUDr.Markem Mihálikem, ředitelem odboru legislativy a práva. Spolu se mnou se jednání zúčastnila předsedkyně Českého spolku v Bratislavě, Ing.Hana Husenicová a předsedkyně Českého spolku v Košicích, MUDr.Dagmar Takácsová. Přednesli jsme námitku vůči zrušení předmětného paragrafu a snažili jsme se vysvětlit obavy české menšiny z omezení dosavadního používání češtiny. Poukázali jsme také na status používání slovenštiny v ČR, neboť jsme měli k dispozici přehled právních norem, upravujících používání slovenského jazyka v ČR, který nám poskytl pan velvyslanec JUDr.Vladimír Galuška.

Zástupci MK SR nás informovali o přípravě zásad vlády na vykonání zákona o státním jazyku a podali nám výklad těch ustanovení, které se týkají používání českého jazyka. Podle jejich interpretace se všechny paragrafy zmiňující možnost používání srozumitelného jazyka týkají automaticky jazyka českého a pokud by někomu z občanů SR bylo v používání příslušných ustanovení bráněno, má se obrátit se stížností na MK SR. Dále nás informovali, že časový rozsah zpětného doplnění nápisu na památnících, pomnících a pamětních deskách o nápis ve státním jazyku bude od 1.1.1996. Též zdůraznili, že průvodní slovo při kulturních programech české národnostní menšiny nemusí být předneseno ve státním jazyku.

Požádali jsme, aby v zásadách vlády bylo přijatelným způsobem vysvětlené, že český jazyk splňuje požadavek základní srozumitelnosti. Ředitel odboru legislativy však takový postup odmítl s poukázáním na námitky orgánů EÚ. Taktéž označil za nemožné akceptovat zásadu reciprocity, na kterou jsme poukázali ve vztahu k používání slovenštiny v ČR.

Na naši prosbu, s kterou jsme se obrátili na ministra kultury, aby nám byl poskytnut přehled všech právních norem, upravujících používání češtiny v SR, odpověděl, že to není povinností MK SR a na svém stanovisku trval, přesto, že jsme uvedli, že se jednalo o prosbu nikoliv o žádost.

Máme k dispozici oficiální překlad posudku vysokého komisaře OBSE pro otázky národnostních menšin k novelizaci zákona o státním jazyku v SR, ve kterém se nenamítá proti používáni českého jazyka jako jazyka srozumitelného, naopak hodnotí toto používání jako dostatečně opodstatněné, přiměřené a tím splňující požadavek nediskriminace vůči ostatním jazykům a mohlo by sloužit jako hodnotný komparativní referenční bod pro podobné situace v prostoru OBSE. Z pohledu tohoto posudku se nám jeví vypuštění §6 Zákona o používání jazyků národnostních menšin jako účelové a trváme, aby v zásadách vlády byl český jazyk jako srozumitelný uveden jmenovitě.

V této chvíli Vás chceme požádat, abyste se velmi podrobně seznámili se zněním Zákona o státním jazyku a v situacích, kterých se týkají ustanovení zákona s klauzulí srozumitelnosti, používali bez obav a hrdě český jazyk. V případě, že Vaše právo bude porušováno, obraťte se stížností na MK SR. Aktuální znění zákona najdete zde, případně je k dispozici u předsedů Vašich regionálních spolků.

O dalším vývoji situace Vás budeme informovat.

S pozdravem

Ing. Pavel Doležal
předseda ČSnS

 

Český spolek na SlovenskuDopis předsedy Českého spolku na Slovensku