Po dvou jarních velikonočních koncertech – v Sabinově a Slanci si stejný program duchovní hudby mohli v úvodu léta vyslechnout i košičtí posluchači. Blížící se termín připomínky smrti mistra Jana Husa, a to už 609. výročí (datum 6. července 1415 si pamatují z dějepisu snad všichni čeští školáci) byl důvodem, proč jsme koncert poslední červnovou středu věnovali právě Husově památce. V první části koncertu zazpíval Ženský sbor Českého spolku několik skladeb duchovní hudby pod vedením své sbormistryně Moniky Tomčákové a druhá část byla věnována Biblickým písním Antonína Dvořáka, tomuto skutečnému skvostu české hudby, v podání skvělého sólisty Opery Národního divadla v Košicích Mariána Lukáče, za doprovodu Komorního smyčcového orchestru Musica Iuvenalis a pod taktovkou Igora Dohoviče. Tím jsme si také připomenuli, že letošní rok je Rokem české hudby. Venku panovalo ten den až nepříjemné horko přicházejícího léta, ale v evangelickém kostele na Mlynské bylo příjemné sedět a poslouchat.
Velkého muže českých dějin, mistra Jana si připomínáme v Českém spolku téměř každoročně nějakým programem – koncertem, literárně hudebním večerem, přednáškou nebo zájezdem do blízkých míst, byť jen částečně spojených s doznívajícím husitským hnutím – Lúčky, nebo Svinice. V jedné i druhé jmenované lokalitě, jaj je vám známo stojí kostelík, užívaný bratříky při jejich pobytu ve zdejším kraji. A nedílnou součástí připomínky bývá prakticky od začátku existence Českého spolku v Košicích také bohoslužba Církve československé husitské, v poslední době vždy s účastí Ekumenického společenství církví na území města Košice. Tak tomu bylo i letos, kdy bohoslužba v modlitebně Círikve bratské předcházela zmíněnému koncertu. Pro náhlé onemocnění nového duchovního Církve československé husitské, Mgr. Pavla Novotného jsme museli trochu upravit původní program bohoslužby, ale ekumenické vzpomínkové modlitební setkání bylo díky pohotové reakci Ekumenického společentsví i faráře Evangelické círvke a.v. v Košicích, našeho dlouholetého přítele Dušana Havrily velmi soustředěné a srdečné, přiměřené důstojnosti a významu Husova výročí. Děkujeme.

Dagmar Takácsová
foto z koncertu Eva Reitznerová

Fotografie ze slavnostního koncertu najdete v galerii na zonerama.com, stačí kliknout
Ze života spolkuDuchovní hudba v závěru koncertní sezóny