Tentokrát si nebudeme připomínat významné životní jubileum zasloužilého člena spolku, devadesátiny slaví Ferda Mravenec. Sice přijdeme o oslavu a dort, ale zase si můžeme zavzpomínat na svá dětská léta, protože Ferda Mravenec byl podstatnou součástí dětského světa od svého „narození“ až do začátku devadesátých let století 20. Ale ani potom se Ferda z našich domovů neztratil, pouze mu přibyla spousta dalších kreslených kamarádů, kteří se s ním dělí o přízeň dětí.
Autorem Ferdy (a mnoha dalších kreslených postav) je ilustrátor, novinář, spisovatel a kreslíř Ondřej Sekora (1899 – 1967). Jeho kariéra začíná roku 1921 v Lidových novinách, kde ve stejné době působili i velikáni Josef Lada a Josef Čapek, od kterých se Sekora učil, jak se dělá ilustrace a karikatura. Lidové noviny také umožnily začínajícímu kreslíři pobývat delší dobu v Paříži, kde se seznámil s francouzským a americkým kresleným humorem. Koncem dvacátých let tak vzniká Sekorův osobitý výtvarný styl a jeho první kreslení hrdinové krátkých humorných příběhů Hnát a Patrčka. Ve třicátých letech otiskují Lidové noviny první epizodu obrázkového seriálu Ferda Mravenec, který se ze stránek novin dostává postupně na stránky knih, do divadla, na gramofonové desky a do rozhlasu. V té době se také prodávají první licencovaní Ferdové z dřevěných korálků a taženého skla. Na začátku 40. let točí o Ferdovi Hermína Týrlová první český dětský loutkový film. To je už Ondřej Sekora bez práce, z Lidových novin byl vyhozen kvůli židovskému původu manželky. 1944 – 45 byl internován v koncentračních táborech. Po válce se nadále věnuje novinařině a kreslení a v roce 1949 zakládá Státní nakladatelství dětské knihy, dnešní Albartos. Ferda Mravenec je jednou z mála prvorepublikových dětských postav, které „přežily“ komunistický převrat. Knihy s Ferdovými dobrodružstvími se vyvážely do celého socialistického světa a v 70. letech se k Ferdovi vrátila i Hermína Týrlová sérií krátkých filmů. Ferdova obliba se odrážela i v, na tu dobu velmi široké, nabídce tematických upomínkových předmětů. Na konci 80. let proběhl pokus nabídnout Ferdova dobrodružství Československé televizi k natočení dlouhého televizního seriálu, ta to ale odmítla, a tak se držitelé práv obrátili do ciziny. Výsledný 26dílný seriál ale postrádá původní Sekorovu poetiku a jeho výtvarný styl.
Ferdu Mravence a potažmo i Ondřeje Sekoru můžeme nyní lépe poznat díky výstavě Ondřej Sekora známý i neznámý v galerii Villa Pellé v Praze (28. 2. – 15. 5. 2023). Na návštěvníky čekají barevné Sekorovy ilustrace z jeho nejznámějších knih o Ferdovi, brouku Pytlíkovi, čmeláku Anince nebo kuřeti Napipi. Ale také jeho méně známá díla – kresby z časopisů a novin a jeho volná tvorba, krajiny, zátiší, akty.

Šárka Popelková
banner výstavy https://villapelle.cz/

Galerie hrdostiFerda slaví devadesátiny