Výstava obrazů Folklór a lidová architektura

Nebyla zapsána na Seznam světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO, ale podnítila nás, amatérské výtvarníky Českého spolku v Košicích a IVS Košice, k výtvarnému zpracování tohoto tématu na loňském výtvarném semináři v penzionu Sivec, Košická Belá. Byla to vesnice Osturňa, do které nás začátkem května zavedl jednodenní autobusový výlet Českého spolku v Košicích. Je to už takřka konec světa, příhraniční obec na severovýchodě Slovenska u polské hranice. Tato téměř 10 km dlouhá goralská ves táhnoucí se podél klikatě se vinoucí říčky (spíše potoka) byla v roce 1979 vyhlášena památkovou rezervací lidové architektury. Nebýt novodobých nepůvodních „vylepšování“ (televizní satelity, plechové střechy, kovové brány a ploty a pod.), mohlo být uchováno ještě více než nynějších 157 památkově chráněných objektů.
Tři dny na plenéru jsme potili naše výtvarné vlohy, inspirováni však nejenom zmíněnou obcí, ale také dalšími dřevěnicemi – roubenkami, kterými bohatě oplývá nejen Slovensko, ale i Česká republika (viz obrazy inspirované Banskou Štiavnicí ještě před zničujícím požárem 16. března 2023, jihočeským lidovým barokem a dalšími skanzeny lidové architektury).
Na otevření výstavy v pátek 17. března 2023 se nám podařilo shromáždit a představit celkem 63 obrazů od 23 vystavujících autorů. Nejsou to však jen domečky, které obrazy znázorňují. Osvěžením výstavy byly také obrazy znázorňující lidové tance a krojované postavy. Byl tak splněn a především oživen námět výstavy.
Považuji za vhodné zveřejnit jména vystavovatelů, členů Českého spolku, kteří se představili na výstavě svými obrazy. Zaslouží si to. Jsou to: Irena Mačingová, Eleonóra Kovalčíková, Miluše Babjáková, Edita Žemberová, Marta Šangalová, Margita Rešovská, Terézia Porubská, Alžbeta Slivková, Edita Hriadelová, Helena Thámová, Judita Kovátsová, Eva Reitznerová, Viera Lenártová, Mária Lenárdová, Eva Lorenzová, Darina Kolibárová, Anika Fotulová, Eva Krausová, Jarmila Viciánocá, Viera Kolníková, Martin Dzúr, Jiří Gregorek a Juraj Zamba.
Vernisáž již tradičně zpestřili hned v úvodu hudebním vystoupením žáci ZUŠ M. Hemerkové v Košicích, připraveným pedagožkou ZUŠ paní Erikou Malinovou. Skladbu A. J. Dervauxe Petite suite en saxe na saxofon zahrál Adam Pollag. Vernisáž pak uvedla zástupkyně vedoucího oddělení kultury, sportu a zájmové činnosti MÚ Košice – Západ Ing. Veronika Kentošová, která také představila nového vedoucího oddělení pana Petra Romana a udělila úvodní slovo starostovi MČ Košice – Západ Mgr. Marcelu Vrchotovi, s jehož garancí se už tradičně tato každoroční výstava koná. Za organizátora výstavy Český spolek v Košicích vystoupil garant tohoto projektu Ing. Jiří Gregorek, za spoluorganizátora Institut vzdělávání seniorů Ing. Ján Brodňanský a slovem přispěla také kurátorka výstavy Mgr. arch. Eva Lorenzová. A pak už ve svém hudebním programu pokračovali žáci ZUŠ. Písně Limbora od M. Schneidera-Trnavského a lidovou Pri Prešporku verbujú zazpíval B. Urbanec. Hudební program ukončil Šimon Stripaj houslovou skladbou Kolovrátek Joachima Johowa. Potom si mohli návštěvníci prohlédnout vystavené obrazy, vyměnit si názory, tvořivě podebatovat a také se občerstvit pohoštěním, které připravil Český spolek v Košicích.
Rád bych poděkoval všem vystavujícím a organizátorům za tento hodnotný počin s přáním pokračovat v těchto výstavách amatérských výtvarníků, přípravou kterých agilní výtvarníci s podporou všech zainteresovaných přispívají k rozvoji svého talentu a také k smysluplnému využívání svého volného seniorského času.

Jiří Gregorek, garant projektu
foto Eva Reitznerová

Česká kultura v malémFolklor a lidová architektura očima amatérských výtvarníků