František Kožík – spisovatel, dramatik, scenárista

Ve čtvrtek 1. prosince odpoledne se konala poslední přednáška roku 2022 z cyklu Slovo domova. Životem a dílem Františka Kožíka nás provedla paní Kulichová. Básnická, prozaická a dramatická tvorba Kožíka je velice rozsáhlá. I jeho dlouhý život (1909 – 1997) byl velice plodný.
Jmenujme nejznámější romány: Největší z Pierotů, Na křídle větrného mlýna, Neklidné babí léto (oba o malířce Zdence Braunerové a jejím přátelství s osobnostmi českého uměleckého světa). Do historie se vrací Kožík románem Kronika života a vlády Karla IV. Další životopisné díla jsou Fanfáry pro krále, Věnec vavřínový (o Miroslavu Tyršovi), Za trochu lásky (o Vrchlickém). Vlastní život popsal v autobiografii Vzpomínky. Taktéž psal biografie našich sportovců (o E. Zátopkovi a jiných).
V padesátých letech tvořil i pro nejmenší děti. Již ošumělá knížka z knihovny naší členky Svatá holčička byla ukázkou. Děti těšily jeho verše, pohádky i divadelní hry. Pocházel z Moravy, odešel do Prahy, ale Moravě zůstal věrný. Jak ve svém díle tak osobně. Pravidelné návštěvy Luhačovic ho inspirovaly k napsání románu Po zarostlém chodníčku (o L. Janáčkovi), a pomohli na svět i dalším dílům z tohoto kraje – Město šťastných lásek a básně Luhačovická jitra a Barevné údolí. Na doplnění a bližší setkání s jeho tvorbou byl promítán film Poslední koncert o nadaném mladém houslistovi Josefu Slavíkovi, který se smrtí ve 27 letech nedožil slávy z úspěchu.
František Kožík žil a tvořil dlouho. Události, které provázely celý jeho život byly převratné. Za těchto velkých politických změn znamenalo být literátem a redaktorem náročné a vyčerpávající. Udržet se, nezklamat a nezaprodat. O tom je vlastně jeho celá tvorba.

Miluše Babjáková
Foto Eva Reitznerová

Klubové akceFrantišek Kožík – autor velkých románů