Letos podruhé se v zřícenině bývalého husitského kostela v Lúčce nedaleko Rožňavy konala slavnostní bohoslužba k uctění památky mučednické smrti mistra Jana Husa, kterou střídavě vedl biskup slovenské diecéze československé církve husitské Jan Hradil a košicý vikář Ján Lauko. Bohoslužeb se zúčastnili i hosté z ekumeny – za reformovanou křesťanskou církev na Slovensku (kalvínskou), za evangelickou a. v. na Slovensku a za římskokatolíckou církev.
Stavbu z přelomu 13. a 14. století stojící na strategickém místě obsadili v 15. století husité a kostel přestavěli na silnou pevnost. Pojmenování „husitský kostel“ pochází právě z této doby a kromě bohoslužebného místa sloužil i jako místo obranné. Během dalších staletí objekt přecházel do vlastnictví katolíků, pak luteránů a dnes je opět majetkem římskokatolické církve, která by ho ale chtěla úplně odstranit. Vedení obce Lúčka má však zájem zříceniny kostela zachovat, místní občané konzervují zdi objektu, a proto se usiluje o získání této památky do vlastnictví obce. Kostel byl zničen v období 1. světové války.
Zřícenina husitského kostela v Lúčce byla také místem koncertu, který Český spolek na Slovensku a Český spolek v Košicích věnoval památce mistra Jana Husa. V teplém letním nedělním podvečeru 1. července 2007 zazněla kromě 3. části Suity Leoše Janáčka také známá skladba Adama Michny z Otradovic Andělské přátelství a poté překrásné oratorium barokního skladatele G. B. Pergolesiho Stabat mater v podání komorního orchestru Musica iuvenalis, sólistek Státního divadla v Košicích L. Knotkové a V. Kállayové a Ženského sboru Českého spolku. Nastudování obtížné skladby věnoval sbor několikaměsíční úsilí a premiéra byla zdařilá. Samozřejmě také díky vynikajícímu výkonu dirigenta I. Dohoviče. Skladba bude letos provedena ještě dvakrát a to v září, na závěrečném koncertu hudebního festivalu v Humenném a Bardějově. Účinkující i posluchači se shodli, že krásné přírodní prostředí a historické místo vytvářejí spolu zvláštního génia loci, který umocňuje hudební zážitek. Překvapivé bylo množství návštěvníků koncertu, mezi nimi i místních obyvatel, kteří v oranžové záři zapadajícího slunce velmi soustředěne naslouchali tónům krásné hudby a zpěvu. Proto bude jistě velmi pozitivní, pokud v Lúčce vznikne tradice každoročního komorního koncertu.

Dagmar Takácsová, Lán Lauko
foto archiv

Česká hudba v průběhu staletí aneb Lúčka 2007
Ze života spolkuHusově památce