Český spolek v Košicích i letos přijímá vaši podporu v podobě dvou procent z daně, které můžete poukázat naší organizaci a podpořit tak naše aktivity. V následujícím vysvětlení se dovíte, jaký je postup pro poukázání dvou procent.

Ako poukázať 2% z daní

Pracovali ste ako dobrovoľník?
Ak ste pracovali aspoň 40 hodín ako dobrovoľník v roku 2022, máte možnosť venovať 3% z dane – požiadajte organizáciu, pre ktorú ste pracovali ako dobrovoľník o potvrdenie tejto práce.

Dôležité termíny:
do 31. marca 2023 – Podanie daňových priznaní zo strany daňovníkov (fyzické osoby), ktorí podávajú daňové priznanie + podanie daňových priznaní právnickými osobami – Vyhlásenie je už súčasťou daňového priznania
do 30. apríla 2023 – Zasielanie vyhlásení zo strany daňovníkov, za ktorých daňovú povinnosť vyrovná zamestnávateľ (zamestnanec okrem vyhlásenia zasiela aj Potvrdenie o zaplatení dane)

Popis krokov pre venovanie 2% z dane

Zamestnanci:
Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie potvrdenia o zaplatení dane.
Vyplňte vyhlásenie o poukázaní 2 % dane. Uveďte vaše meno, rodné číslo, bydlisko a sumu zodpovedajúcu 2% zaplatenej dane.
Najneskôr do 30. apríla 2023 pošlite/doručte formuláre daňovému úradu v mieste vášho bydliska.
Právnické osoby
Podrobný postup pre poukázanie 2%

Online formulář na webu Finanční zprávy SR

nebo editovatelný formulář ve formátu pdf (formulář si můžete stáhnout kliknutím na odkaz, doplnit svoje údaje a postupovat podle výše uvedeného návodu).

Údaje, které jsou nezbytné pro správné poukázání dvou procent Českému spolku v Košicích:
IČO: 35568267
Obchodné meno: ČESKÝ SPOLOK V KOŠICIACH – ČESKÝ SPOLEK V KOŠICÍCH
Sídlo: 04001 Košice, Hlavná 70
Právna forma: Občianske združenie

Děkujeme za vaši podporu!

Český spolek v Košicích

 

AktuálněI letos můžete podpořit Český spolek v Košicích dvěma procenty