V sobotu 18. 9. 2021 jsme se sešli na odloženém valném shromáždění Českého spolku v Košicích, jak nám to ukládají stanovy spolku. Účast byla poznačena pandemickou situací, přesto jsme projednali kompletní program. Nabízíme vám Zprávu o činnosti spolku za rok 2020 a obrazovou rekapitulaci vybraných akcí.

Výroční zprávyZpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2020