Krásně, téměř bezstarostně jsme si žili. Naší jedinou starostí a cílem v životě bylo mít se dobře, vydělat peníze a pak si je užít v mnoha podobách. Najednou je tu nějaký malý neviditelný virus, který paralyzoval celý svět a přinesl strach o naši budoucnost v mnoha podobách. – Co dělat, abych se nenakazil? Jak to bude s prací? Z čeho zaplatím účty? – Jak se zbavit těchto strachů?

Z čeho vzniká strach a co nám na něj ne-pomůže

Sebelepší rouška, izolace od druhých, opatření vlády – to vše je důležité dodržovat, ale nic z toho nepřinese klid do našich životů.

Strach vzniká z neznalosti, tedy když nevíme, co se děje a nejsme schopni situaci ovlivnit. Zvláště pak, když se jedná o situaci přímo ohrožující náš život. Lidé neznají skutečnou příčinu šíření koronaviru, a proto neví, jak se účinně bránit. Pochopit situaci, v níž se člověk nachází, rozpoznat to, co může dělat, je jedinou možností, jak snížit či úplně eliminovat strach a obavy vznikající z neznalosti.
Pojďme se zbavit strachu, pochopit koronavirus a naše možnosti

Nejprve se zastavíme u principu fungování přírody, jíž jsme součástí a jejíž zákony na nás působí, ať chceme či nikoliv. Příroda se skládá ze čtyř úrovní – kamenná, rostlinná, živočišná a lidská. Všechny části jsou propojeny do jednoho celku a příroda mezi nimi neustále vytváří harmonii tak, aby každá z úrovní prospívala celku.

Bohužel člověk – nejvýše postavený stupeň přírody – se chová přesně obráceně a působí proti harmonickému spojení všech částí. Poškozuje a drancuje nižší úrovně přírody a i na lidské úrovni nevytváří harmonické spojení ve prospěch všech, ba naopak – lidé využívají jeden druhého ve svůj prospěch.

Příroda se vždy snaží nastolit harmonii mezi všemi úrovněmi. Proto všechny přírodní katastrofy, války a nyní koronavirus jsou přímým důsledkem chování a vývoje lidstva. Člověk se musí změnit a začít svým chováním prospívat celku společnosti i přírody. Není možné drancovat přírodu a využívat druhé lidi.
Co tedy máme dělat, abychom se zbavili strachu a koronaviru?

Na fyzické úrovni musíme dodržovat nařízení vlády, která omezí šíření koronaviru mezi lidmi. Abychom ale napravili skutečnou příčinu, zbavili se nejen strachu ale i viru samotného, musíme napravit naše mezilidské vztahy.

Začít musíme od našich myšlenek. Nemít nenávistné myšlenky k druhým lidem a snažit se ke všem chovat jako k vlastní rodině. Nikoho nepoškozovat, nevyužívat, nikomu neubližovat. Snažit se vytvořit harmonické mezilidské vztahy.

Řešení je pouze v myšlenkách a rukou každého z nás. Stačí dodržovat nařízení, nasadit si roušky, mít pozitivní myšlenky o druhých lidech, ke všem se chovat s láskou a pozitivně se spojovat s druhými lidmi, pak zmizí strach i koronavirus. Tohle je skutečný lék na všechny problémy naší doby.

Vladimír Böhm

Text jsme převzali z webu http://vladimirbohm.cz/ se svolením autora

Z babiččiny spížeJak se zbavit strachu z nákazy a koronaviru samotného?