Výzva ke sčítání obyvatel 2021
Vážení členové a příznivci české komunity ve Slovenské republice!
15. 2. 2021 začíná sčítání obyvatel Slovenské republiky. Bude v něm poprvé možné deklarovat i druhou národnostní identitu v odpovědi na otázku: „Hlásite sa aj k inej národnosti?“. Naše děti a vnoučata, z nichž mnozí z různých důvodů uváděli dosud pouze národnost slovenskou, se budou moci přihlásit také k národnosti české a tím potvrdit své rodové a kulturní české kořeny.
Ostatně to budou moci učinit i ti, co takové rodové kořeny nemají, ale identifikují se nějakým způsobem s českou kulturou, protože vyrostli v českém prostředí, dostalo se jim vzdělání v české vzdělávací soustavě, žijí v národnostně smíšeném manželství a podobně.
Proto vás naléhavě prosíme, pomozte nám tuto informaci šířit, šiřte ji na svých účtech na sociálních sítích, povězte nebo pošlete ji všem, jichž by se to mohlo týkat – svým dětem a vnoučatům,ale i další své rodině, svým známým a přátelům. Pošlete jim také tento link na videoklip, ve kterém vše objasňujeme a sami si jej také prohlédněte na našem Youtube kanálu:

 

 

A vy všichni, kdo se celá ta léta k české národnosti hlásíte, zůstaňte věrní a udělejte to tak i v tomto nadcházejícím sčítání obyvatel Slovenské republiky. Podpořte tak českou kulturu na Slovensku i politický a společenský význam české komunity, pomozte státu lépe nastavit národnostní politiku a českým národnostním sdružením cíleněji nastavit svou činnost ve váš prospěch!

Dáno v Košicích dne 29. 1. 2021
Český spolek v Košicích, Český spolek na Slovensku a Česká omladina na Slovensku

DokumentySčítání obyvatel 2021 – výzva pro členy a příznivce české menšiny