Niet pochýb, že Jan Blažej Santini – Giovani Santini Aichl – je výnimočná osobnosť. Svedčia o tom aj dva zápisy v zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO – pútnický kostol Jána Nepomuckého na Zelenej hore a kostol Nanebovzatie Panny Márie a svätého Jána Krstiteľa v Sedleci pri Kutnej Hore.
Ísť okolo jeho stavby a nezastaviť sa nemožno. Pri našom putovaní po pamätihodnostiach okolia Prahy sme sa mu nevyhli ani my.
Kaplnka v Panenských Břežanoch je jeho prvou novostavbou. Kostolíček, žiarivý šperk, sa nám ukázal v krásnom jesennom slnečnom svetle. Odkazy na gotiku v tomto  barokovom interiéri kaplnky pozná len odborník, ale neskôr sa Santini dopracoval k naprosto originálnemu slohu, ktorý poznáme pod názvom baroková gotika alebo gotizujúce baroko.
Panenské Břežany, to nie je len Santini. Tu, v Dolnom zámku, býval aj Reinhard Haindrich a v Hornom zámku, kde je dnes „Památník národního útlaku a odboje“, zas Karl Heman Frank. Dolný zámok je nevyužívaný, nahliadli sme len cez plot do zámockej záhrady. V hornom zámku, v pamätníku je inštalovaná interaktívna expozícia pod názvom Zločin a trest, pripomínajúca hrôzy nacistickej okupácie českých zemí. Zoznamuje návštevníkov s nemeckou okupačnou politikou a formovaním  domáceho i zahraničného odboja s dôrazom na operáciu Android aj následnou represiou českého obyvateľstva. Na prízemí je aj malá expozícia nábytku firmy Gerstel, bývalého majiteľa (Fridrich Gerstel) zámku, ktorý ho získal v 20. rokoch minulého storočia. Aj predošlý majiteľ je známy, cukrovarník  Ferdinad Bloch-Bauer. Viac než jeho firma ho pleslávila jeho manželka Adele Bloch-Bauer, ktorú dodnes pozná celý svet. Stala sa svetoznámou vďaka portrétu Gustava Klimta „Dáma v zlatom“, ktorá bola dlhé roky v majetku Viedne, ale nedávno sa s ňou Viedeň rozlúčila a vydala ju potomkom Bloch-Bauerových a tí ju predali za 135 miliónov dolárov, čím sa stala najdrahším obrazom sveta. A zároveň sa Adela zase viaže aj k Česku, lebo obraz získal spolumajiteľ TV Nova.

Eva Lorenzová

Podzimní akademie 2017
Podzimní akademie - archivJan Blažej Santini a iné zaujímavosti Panenských Břežan