3. 9. 2017 – na začátku cesty do Prahy nás přivítalo pošmourné ráno s přeháňkami. Autobus pod vedením řidiče Štefana Uhriňáka polykal kilometry směrem na západ Slovenska. Cesta je to dlouhá, takže jsme přivítali zlepšující se počasí a krátkou zastávku v Nových Hradech, kterou jsme využili k prohlídce tamější zámecké zahrady. Je to skutečně oddechové místo se spoustou atrakcí – zelené divadlo, labyrint, stylové zahrady, výběh koní a množství jelení zvěře. Poté nám cesta na Černý most, kde jsme měli ubytování, uběhla velice rychle.
V pondělí jsme se plavbou po Vltavě dostali do Troje. S historií Trojského zámku nás seznámila Vanda Čičváková.

Plavba lodí

V úterý jsme navštívili Památník Lidice, věnovaný nesmyslnému a krutému osudu obyvatel Lidic a Ležáků, jenž vyvolal vlnu solidarity po celém světě. K pomníku dětských obětí války, od akademické sochařky Marie Uchytilové, jsme položili kytici. V jeho okolí vesele skotačily a „válely sudy“ dnešní lidické děti z mateřské školky – skutečné naplnění hesla anglického hornického hnutí (vzniklo 6. 9. 1942) Lidice Shall Live (Lidice musí žít). Přispěli penězi na výstavbu nových Lidic, kde je i Lidická galerie se sbírkou výtvarného umění. V roce 1966 anglický lékař Sir Barnet Stross vyzval umělce celého světa, aby darovali své umělecké dílo. V prvním patře galerie byly vystaveny obrazy dětí z 80 zemí světa, je tu zastoupeno i Slovensko.

U památníku dětských obětí války Statečný postoj umělkyně

Další zastávkou byly Lány, kde nás před místním hřbitovem mile přivítala vicestarostka obce. Vysvětlila nám, proč mají Lány hlávku červené jetele ve znaku – právě tady, poprvé v rámci celého Rakouska – Uherska, vyšlechtili a rozšířili pěstování červeného jetele i na semeno. U hrobu Tomáše G. Masaryka jsme opět položili kytici a poklonili se památce prvního československého prezidenta. Spolu s ním jsou tu pochováni i jeho manželka a děti, Jan a Alice. Navštívili jsme i jeho muzeum umístěné ve vkusně zrekonstruovaném špýcharu. Jsou tu zajímavé dobové exponáty týkající se života T. G. Masaryka. Zámecký park přístupný nebyl. Stařičký dub sv. Václava, který podle legendy zasadila sv. Ludmila při narození vnuka, a ke kterému rád vyjížděl pan prezident, jsme po krátkém bloudění přece jen objevili.

Masarykovy Lány

Ve středu jsme vyrazili do Mělníka a Máchova kraje. V Mělníce jsme se díky informaci milého pána rychle dostali na vyhlídku, abychom viděli soutok Labe s Vltavou. Zapěli jsme Mělnickou polku a hurá k autobusu.

Tam u Mělníka…

Kokořínskou chráněnou oblastí nás provedla Miluše Babjaková. Hrad Kokořín jsme skutečně jen oběhli po hradbách a zpět k autobusu, abychom pokračovali k Máchovu jezeru. O životě K. H. Máchy nám vyprávěl Ivan Vlček. Procházkou okolo jezera jsme se dostali i k Jarmilině skále a společně zarecitovali začátek Máchova Máje. Byl odtud vidět i hrad Bezděz.

Cesta na sever

Ve čtvrtek nás čekal turistický den – výstup na horu Říp. Z výchozího místa, obce Krabčice, jsme to měli 1,5 km docela prudkého stoupání. Před rotundou sv. Jiří nám naši amatérští herci sehráli úsměvnou legendu o příchodu bratrů Čecha a Lecha na horu Říp, za což sklidili bouřlivý potlesk. Po prohlídce rotundy jsme byli odměněni „osvědčením“, že jsme vystoupili na Říp.

Na posvátné hoře Říp

Krátkou zastávku v Roudnici nad Labem někteří využili ke svému občerstvení, jiní k prohlídce centra města s arcibiskupským zámkem. Pohled z věže Hláska na Roudnici a okolí byl skutečně zážitek. Potom jsme pokračovali do Panenských Břežan. Dolní zámek (odtud se vydal na svou poslední cestu Reinhard Heydrich) jsme viděli jen od zavřené brány, ale horní zámek (za války zde sídlil K. H. Frank) jsme si prohlédli a seznámili se s jeho historií. Je tu umístěn Památník národního útlaku a odboje, působivé dokumenty o vzniku ČSR – Mnichovská zrada, protektorát Čechy a Morava, operace Anthropoid, heydrichiáda a na konci potrestání válečných zločinců.

Jan Blažej Santini a jiné zajímavosti Panenských Břežan

Kdo četl knihu Dáma ve zlatém ví, že zde pobývala Adele Bloch-Bauerová. Její slavný portrét, malovaný Gustavem Klimtem, měl skutečně zajímavý osud.
V zámeckém parku stojí kaple sv. Anny, kterou navrhl mladý Jan Blažej Santini. Jeho rukopis je nezaměnitelný a okouzluje stále světlem a prostorem.
V pátek jsme jeli na zámek Konopiště. Prošli jsme se skvělým průvodcem jedním z prohlídkových okruhů, obdivovali krásnou kapli, sbírky zbraní a loveckých trofejí.
Cestou zpět jsme se zastavili ve Štiříně, kde je kromě zámku i park, jehož součástí je golfové hřiště. To vybudoval František Ringhoffer IV. jako jedno z prvních golfových hřišť v Čechách.
Nu, a protože každá pohádka má svůj konec, tak i náš pobyt v Praze 9. 9. skončil. Zpáteční cesta byla zpestřena vtipy, povídkami, společným obědem v Rožnově pod Radhoštěm a krátkou zastávkou na salaši Krajinka.
Tak ještě jednou díky všem, kteří se přičinili o přípravu a zdárný průběh této Podzimní akademie. Myslím, že mohu poděkovat za všechny účastníky zájezdu za dobrý výběr ubytování a stravování v  SOU gastronomie a podnikání Za Černým mostem. Chutná a skvělá strava a přístup a snaha mladých učňů a personálu přispěla k dobrému pocitu nás všech.

Postřehy a pocity jen tak na okraj

Jaroslava Marcziová
foto Jiří Gregorek, Pavol Kraus, Eva Reitznerová

Podzimní akademie - archivPodzimní akademie 2017 pěkně po pořádku