Jak jste jistě zaregistrovali v sobotu 20. dubna 2024 nás čeká valné shromáždění Českého spolku v Košicích. Kromě výroční zprávy a dalších dokumentů na nás čekají také volby předsedy, členů předsednictva, členů revitzní komise a delegátů pro valné shromáždění Českého spolku na Slovensku. Přinášíme přehled všech kandidujících členů spolku a těšíme se na setkání na valném shromáždění – přispějte svou účastí k posílení hlasu české menšiny v Košicích!

Dokumenty ČSKEKandidáti do orgánů Českého spolku v Košicích 2024