Zpráva o činnosti Českého spolku v Košicích za rok 2015

PŘEDNESENO NA VALNÉM SHROMÁŽDĚNÍ ČESKÉHO SPOLKU V KOŠICÍCH DNE 19 .3. 2016 Vážení členové Českého spolku v Košicích, dámy a pánové! V souladu se stanovami našeho sdružení Vám, jako nejvyššímu jeho orgánu, předkládám ke schválení zprávu o činnosti v roce 2015. Na...
Kauza „vlajka“ – dopis redakci deníku SME

Kauza „vlajka“ – dopis redakci deníku SME

Redakcia denníka SME Lazaretská 12 811 08 Bratislava V Košiciach 13. 6. 2014 Vážená redakcia, dňa 12. 6. 2014 ste vo vašom denníku uverejnili článok s názvom Čia je to vlajka, čia? Pretože ste v článku dali priestor iba vyjadreniam autora sporného artefaktu, Dalibora...
Dokumenty ČSKE