Předkládáme vám kandidátku k volbám na Valném shromáždění Českého spolku v Košicích 10. září 2022

Kandidátka na předsedkyni Českého spolku v Košicích
MUDr. Dagmar Takácsová

Kandidáti na členy předsednictva Českého spolku v Košicích:
Miluše Babjáková, Eva Balušíková, Wanda Čičváková,
Ing. Pavel Doležal, Ing. Jiří Gregorek, Alena Királyová,
Růžena Kulichová, Robert Morvay, Jitka Morvayová,
Miroslav Šrámek, MUDr. Dagmar Takácsová, Jiřina Tóthová,
Ing. Božena Trautenbergerová, Jiří Zaťovič

Kandidáti na členy revizní komise:
Ing. Jiří Husák, Ing. Blanka Kuzmová, Jaroslava Sedláková

Kandidáti na delegáty Valného shromáždění Českého spolku na Slovensku:
MUDr. Dagmar Takácsová, Jiřina Tóthová,
náhradníci: Ing. Jiří Gregorek, Wanda Čičváková

DokumentyKandidátka k volbám na Valném shromáždění Českého spolku v Košicích 10. 9. 2022