Letošní ročník festivalu Dny české kultury 2011 ukončil 27. října závěrečný koncert Státní filharmonie Košice a známého českého sólisty  Richarda Nováka, v jehož podání si do posledního místa zaplněný koncertní sál vyslechl všechny Dvořákovy Biblické písně. Koncert byl důstojným zakončením měsíc trvajícího 18. ročníku jediného festivalu české kultury na Slovensku. V Košicích a několika jiných městech východního Slovenska představili organizátoři festivalu – Český spolek v Košicích a České centrum Bratislava 32 programů. Návštěvníků bylo i letos mnoho a měli si skutečně z čeho vybrat.
Milovníci hudby ocenili nejen zmíněný závěrečný koncert, ale též  pražské komorní těleso Virtuosi Quartet v úvodním koncertu  Z Čech do světa i české hudební mládí – zajímavé spojení houslí a kytary Dua Teres (Lucia Klopsová housle, Tomáš Honěk kytara) a Československé komorní duo (Pavel Burdych housle, Zuzana Bérešová klavír). Ti neúčinkovali v programu festivalu poprvé a i letos si jejich virtuosní hra a program sestavený z děl českých skladatelů získal velké uznání posluchačů v Košicích, Michalovcích, Trebišově, Spišské Nové Vsi a Staré Ľubovni. Koncert Klavírního dua Ludmily Kojanové a Pavla Novotného byl uspořádán jako veřejná nahrávka výběru děl českých autorů pro čtyřruční klavír, který Český spolek v Košicích vydá jako CD v příštím roce.
Neobvykle velký zájem vyvolaly všechny pořádané výstavy. Ať už to bylo snově krásné zobrazení českých architektonických památek, i těch málo známých, ve fotografiích Jana Reicha z cyklu Bohemia nebo v mnohém netradiční zachycení světa baletu a světové baletní špičky Darii Klimentové v jejích vlastních fotografiích i snímcích fotografa Petra Našice ve výstavě Daria In and Out.
Zcela ojedinělým zážitkem byla též výstava Fenomén Baťa – zlínská architektura 1910 – 1960 a s ní spojená přednáška kurátorky výstavy Gabriely Horňákové. Téma další výstavy, připravené z fondů Státní vědecké knihovny v Košicích bylo podobné, jak napovídá její název Čeští architekti na východním Slovensku. Výstava představila zcela zásadní význam českých architektů pro architekturu Košic především v meziválečném období.
Velkým překvapením byla výstava obrazů malíře Antonína Vojtka Putování krajinou – obrazy z Pálavy. Návštěvníci v Košicích ani Michalovcích nešetřili obdivem nad díly zobrazujícími krásnou zádumčivou krajinu jižní Moravy. Pro velký zájem byla prodloužena výstava Látka, papír, nůžky autorů manželů Čepkových.
Tradicí se již stalo, že některý z programů festivalu je věnován dětem. Kouzelný svět ilustrací Jana Černého přivedl do Kulturního centra Košického samosprávního kraje i do Ľubovňanské knihovny zástupy dětský návštěvníků, pro něž byla připravena nejen prohlídka výstavy, ale i čtení z ilustrovaných knih a tvořivá dílna. Autorské čtení právě vydané knihy českého spisovatele Martina Vopěnky Spící město v pěti východoslovenských veřejných knihovnách nás překvapilo velkou účastí dětí a jejich bezprostřední reakcí.
Ukráceni nebyli ani dospělí čtenáři, součástí festivalu byla jedna část několik let pokračujícího cyklu Už vím, co budu číst, věnovaná Josefu Čapkovi jako spisovatelovi i malíři.
Původně plánované představení jednoho z pražských divadel nahradil muzikál Johanka z Arku v provedení Divadla Kalich, které nezůstalo nic dlužno dobré pověsti o úrovni českých muzikálů.
S posledním tónem závěrečného koncertu skončili starosti, aby vše dobře a k očekávání dopadlo. Stalo se. Snad nad námi držel svou ochrannou ruku i svatý Václav, jehož socha byla jako patrona Čechů v Košicích posvěcena v úvodní slavnostní bohoslužbě za účasti velvyslance ČR na Slovensku Jakuba Karfíka. Začínáme přípravu dalšího ročníku festivalu s přesvědčením, že na východním Slovensku lidé české kultuře rozumí, že ji mají rádi a že nám s její realizací opět pomohou. Všem, kdo nám pomáhali letos patří náš velký dík. I při setkání u košického pomníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika, které tradičně uzavírá Dny české kultury zaznělo, že kulturní a jazykovou blízkost Čechů a Slováků je třeba chránit jako velký poklad v dnešních časech. Snad i Dny české kultury přidávají k tomuto pokladu malé zrnko.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích

Dny české kultury – archivÚspěšné Dny české kultury v roce 2011