Redakcia denníka SME
Lazaretská 12
811 08 Bratislava

V Košiciach 13. 6. 2014

Vážená redakcia,

dňa 12. 6. 2014 ste vo vašom denníku uverejnili článok s názvom Čia je to vlajka, čia? Pretože ste v článku dali priestor iba vyjadreniam autora sporného artefaktu, Dalibora Baču a kurátorke výstavy Ilone Németh, vyhradzujeme si právo vyjadriť náš pohľad na štátny symbol umiestnený na zemi.

Vlajka, položená na zemi pri vchode do výstavného priestoru výstavy Privátny nacionalizmus, bola podľa všetkých vizuálnych znakov súčasná vlajka Českej republiky, teda jej oficiálny a medzinárodne uznaný štátny symbol. Vysvetlenia, že je to v skutočnosti podľa zámeru autora československá štátna vlajka, sa v žiadnej forme návštevníkom výstavy nedostalo. Argument použitý pri stretnutí organizátorov výstavy s predstaviteľmi Českého spolku, že vlajka ČR má iné rozmery ako vlajka československá a že stovky návštevníkov výstavy si mali pýtať telefonickú informáciu od kurátora výstavy, je mierne povedané groteskný a spochybňuje inteligenciu normálneho človeka. Hádam nie je možné myslieť vážne, že by návštevníci výstavy merali rozmery vlajky, aby to zistili. Dodávame, že aj keby bolo z kontextu výstavy zrejmé, že ide o vlajku československú, urážalo by nás jej nevhodné umiestnenie rovnako. Československo bola naša vlasť, v ktorej sme sa narodili, ktorú sme milovali a o ktorú sme prišli bez toho, že by sa niekto pýtal na náš názor. Akokoľvek sa to niekomu bude zdať patetické, pod československou vlajkou zomierali príslušníci generácie našich rodičov a prarodičov, aby aj títo dnešní mladí umelci mohli žiť v slobodnej a demokratickej spoločnosti.

Výbor pre národnostné menšiny a etnické skupiny Rady vlády SR pre ľudské práva, menšiny a rodovú rovnosť, v ktorom sú zástupcovia všetkých národnostných menšín v SR, odsúdil nevhodné umiestnenie štátneho symbolu jednohlasne (viď príslušný web). Sme radi, že zdravý rozum vládne aj na Úrade vlády SR, na Úrade splnomocnenca vlády SR pre národnostné menšiny a tiež na Ministerstve kultúry SR, ktoré, ako píšete, sa vyjadrilo, že za štátne peniaze sa po štátnych symboloch šliapať nebude.

Vo vašom článku sa však nepíše nič o tom, že okrem nevhodného umiestnenia štátneho symbolu Českej republiky sa nás hrubo dotkol fakt, že v sprievodných materiáloch výstavy boli mená T. G. Masaryka a M. R. Štefánika uvedené ako príklad nacionalizmu spolu s menami Hitlera, Mussoliniho a Horthyho. To, že v tých istých materiáloch sa autori výstavy vyjadrili, že po zničení nacionalizmu zničia tiež cirkvi, je už len čerešničkou, ktorou sa, dúfame, budú zaoberať cirkevní predstavitelia.

Celú trápnu situáciu totiž tiež nesmierne komplikuje fakt, že organizátorom výstavy bola príspevková organizácia mesta Košice K 13 – Košické kultúrne centrá a súkromný umelecký názor autorov tým dostal punc oficiálneho názoru mesta. Toho mesta, ktoré sme doteraz (nielen my, ale aj Európa) chápali ako slušné a etnicky i nábožensky tolerantné miesto pre život všetkých jeho obyvateľov.

Kurátorka výstavy považuje za trúfalosť, že „do riadenia kultúry takýmto spôsobom zasahujú neprofesionálne hodnotenia občianskeho združenia“. Hádam si nemyslí, že nemáme právo protestovať, ak nás hrubo uráža niekto, kto lásku k rodnej zemi, k jej histórii a symbolom a  vlastenectvo považuje za odsúdeniahodný nacionalizmus. A na záver, pre úplnú presnosť, pani kurátorke odkazujeme, že národ, ktorý nevhodné prvky výstavy urazili, nie je národ „nejaký“, ale národ český, respektíve jeho časť – česká menšina na Slovensku a „občianske združenie s neprofesionálnymi spôsobmi riadenia kultúry“ zastupuje túto národnostnú menšinu, ktorá žije na Slovensku v počte tridsať tisíc občanov, riadne platiacich dane a riadne plniacich svoje občianske povinnosti.

Záverom dúfame, že váš denník v záujme vyváženosti informácií, dá priestor aj názoru občianskeho združenia českej národnostnej menšiny a vyslovujeme nádej, že zhoda priezviska autorky článku a kurátorky výstavy je čisto náhodná. Inak by sme boli nútení pochybovať o nezávislosti názorov autorky článku.

S úctou

MUDr. Dagmar Takácsová, predsedníčka Českého spolku v Košiciach
Ing. Pavel Doležal, predseda Českého spolku na Slovensku

Na vedomie:
MUDr. Richard Raši, primátor Košíc

Dokumenty ČSKEKauza „vlajka“ – dopis redakci deníku SME