Těmto otázkám se bude věnovat následující příspěvek o památkách České republiky. Pro připomenutí – když jsme v neděli 4. září 2016 v rámci programu Podzimní akademie zdolávali vrchol památné hory Moravskoslezských Beskyd Radhošť (1240 m n. m.), se smutkem jsme zírali na spáleniště chaty Libušín na Pustevnách (Prostřední Bečva). Vzpomínali jsme na to, jak vynikala při poslední návštěvě a zajímali se o to, jaký bude její další osud. Rozhodnuto bylo hned po uhašení požáru. Bude stát znovu, byť jen její kopie. 

Několik slov k historii chat na Pustevnách. Chaty Libušín i sousední Maměnka, zvané útulny, byly vybudovány z iniciativy Pohorské jednoty Radhošť v roce 1899 nákladem 82 433 rakouských korun podle architektonického návrhu významného slovenského architekta D. S. Jurkoviče. Na výzdobě Libušína se podílel i Mikoláš Aleš (kresby boha Radegasta, portáše Stavinohy a zbojníků) a akademický malíř Karel Štapfer. V červnu 1928 obě útulny navštívil také president T. G. Masaryk. V závěru 2. světové války byly útulny zpustošeny, neboť sloužily k ubytování maďarských distančních oddílů i Hitlerjugend. Roku 1947 na Pustevny přijel již téměř osmdesátiletý Dušan Jurkovič (v prosinci téhož roku zemřel) a přimlouval se za jejich záchranu. V roce 1950 přešly útulny do majetku státu. Postupně však chátraly. V roce 1995 byly prohlášeny za národní kulturní památku. Započalo se s jejich generální rekonstrukcí a nákladem 25 milionů korun byly v roce 1999 rekonstrukce ukončeny. Nyní je spravuje Valašské muzeum v přírodě v Rožnově nad Bečvou.

A pak se to stalo. V noci 3. března 2014, z neděle na pondělí, Libušín vyhořel. Přestože hasiči dostali požár památky nevyčíslitelné hodnoty pod kontrolu již krátce před třetí hodinou ranní, zůstaly z ní jen ohořelé trosky. Dřevěná stavba lehla popelem. Nejhůře dopadla pravá část, v níž se nacházela umělecky nejhodnotnější jídelna.

Kdo Libušín zapálil? Chatu nezapálil nikdo. Požár způsobila špatně opravená kamna. Při opravě topení v roce 2008 vznikla v komínové soustavě vzduchová kapsa, která nebyla dostatečně odizolovaná od dřevěných trámů a stěn. Závadu nezjistili ani technici při revizi.

V dubnu 2016 byla vybrána a znovupostavením pověřena brněnská firma Archatt (prováděla i rekonstrukci brněnské vily Tugendhat v Brně a také Národního divadla v Praze). Vlastní stavbu s využitím původních technologií zhotovili tesaři na Bystřičce. Ručně tesané trámy nejprve poskládali v hale, po označení pak rozebrali, převezli na Pustevny a znovu složili. Náklady na rekonstrukci Libušína se vyšplhly na zhruby 100 milionů korun. Tyto náklady byly kryty nejen z pojistky, Valašským muzeem a dotacemi místních samospráv, ale také z veřejné sbírky (bezmála 10 mil. korun).
Rekonstrukce budovy je nyní prakticky již dokončena, včetně tzv. samozhášecího systému. Nová podoba, kterou chata Libušín dostala, turisty možná zaskočí. Byla jí vrácena původní podoba z roku 1925 (umírněnější, méně křiklavé zbarvení). Zároveň se promění také sousední útulna Maměnka. Ta sice zkáze unikla, ale čas byl neúprosný i k ní.

 A nyní to hlavní – veřejnosti bude chata Libušín zpřístupněna již na podzim tohoto roku.

 

Jiří Gregorek
foto archiv autora

 

https://www.zonerama.com/Link/Album/5804663

Klenoty naší domovinyKdo zapálil Libušín? Kdy bude útulna zpřístupněna?