Členové českých krajanských sdružení na Slovensku byli pozváni na seminář „Česko – slovenské vztahy a krajané“, který se uskutečnil 19. dubna 2010 v jednací síni Senátu Parlamentu České republiky v Praze.
Seminář zahájil předseda Senátu Přemysl Sobotka, který mimo jiné připomenul, že zásluhu na dobrých vztazích obou států mají i krajané žijící na Slovensku. Na semináři vystoupili se svými referáty i další přednášející podle programu. Za zmínku stojí například příspěvek místopředsedy Senátu Petra Pitharta, který se zamyslel nad vztahy mezi Čechy a Slováky v prvních letech po rozdělení a dnes. Poukázal na postupnou ztrátu zájmu o duchovní život a kulturu obou národů a na malou vzájemnou informovanost, zejména ze strany české.
Na semináři v diskusi vystoupil také předseda Československého ústavu zahraničního Jaromír Šlápota, který informoval přítomné o podpoře českých a slovenských krajanů po celém světě. Připomněl také dobrou spolupráci s Českým spolkem v Košicích, konkrétně při realizaci pomníku T. G. Masaryka a M. R. Štefánika.
Podle mého názoru, pokud jsme chtěli hovořit o česko – slovenských vztazích, měli být na tomto semináři i zástupci ze slovenských organizací působící v České republice. Zároveň mi chyběly konkretní návrhy na zlepšení a podporu vztahů mezi našimi národy a státy, hovořilo se podle mne až příliš všeobecně.
Po ukončení semináře byla všem účastníkům umožněna prohlídka Valdštejnského paláce s průvodcem a Valdštejnské zahrady. Český spolek v Košicích na semináři zastupovali Eva Timcsáková a Ing.Jiří Gregorek.

Ing. Pavel Doležal, předseda Českého spolku na Slovensku
foto z archivu Senátu
Český spolek na SlovenskuKrajanské starosti na Slovensku