Besedu zahájila pani Babjáková. Cílem bylo  zopakovat si díla tohoto básníka, spisovatele, novináře, fejtonistu 19. století a potěšit se prostými, ale krásnými verši. Beseda se konala netradičně. Tento program společenského klubu natáčela do národnostního vysílání i Slovenská televize.
Nejprve si účastníci zopakovali data a skutečnosti ze života Jana Nerudy, jeho působení v redakcích novin a jeho básnickou a spisovatelskou činnost. Pak už následovaly ukázky nejoblíbenějších veršů.
Proč byla beseda netradiční? Na přednesu básní z jednotlivých sbírek se podíleli účastníci besedy. Všichni se shodli na tom, že básně J. Nerudy milují už z mládí a vždy si je rádi připomenou.
A takto se účastníci podělili o přednes:
z Knihy veršů paní Kisucká přednesla báseň Dědova mísa,
z Písní kosmických přednesla báseň paní Kupková,
z Prostých motivů přednesla báseň „Kde jsem se to octnul“ paní Babjákova a „O Marii“ paní Puchyová.
Jan Neruda se poznal s K. J. Erbenem, jeho sbírka Balady a romance navazuje na Erbenovu tradici, využívá lidové motivy a čerpá z české historie. O přednes básní z této sbírky byl také velký zájem:
Balada rajská – paní Babjáková,
Balada o Karlu IV – paní Šiklová,
Balada česká – pan Novotný.
Bylo vidět, že přednášející si zavzpomínali na přednesy ještě ve škole, ale někteří i na přednes na různých soutěžích. Vždyť Jan Neruda na soutěžích málokdy chyběl.
Naplnila se naše domněnka, že nejenom poslech díla básníků, ale i jejich vlastní interpretace je oblíbená. Proto si to rádi zkusíme i při dalších setkáních s literaturou.

Miluše Babjáková
Klubové akceLiterární posezení s Janem Nerudou