Po zrušení generálního konzulátu v roce  2005 se sídlem v  Košicích, kulturní zastoupení České republiky na Východní Slovensku převzalo České centrum. Šíření české kultury bylo skutečně v dobrých rukou a  plnilo své poslání v celém regionu. Česká komunita i  milovníci české kultury byli nadmíru spokojeni s  bohatostí a kvalitou připravovaných programu.Do Českého centra krajané chodili rádi.

Pro českou komunitu samotné sídlo znamenalo něco víc. Měli jsme pocit hrdosti, že máme svůj kulturní stánek, dekorovaný českou vlajkou = naší vlajkou. Přicházeli jsme na jednotlivé akce s  radostí, jako domů. Na zahradním koncertu, v krásném prostředí plném kvetoucích růží, jsme se zaposlouchali do tónů nám tak drahé (blízké) hudby a  zpěvu. Občas se k  nám přidal i  ptáček – zpěváček. V  zahradě jsme si v  klidu poseděli, popovídali, zavzpomínali, zazpívali, zatancovali.
A  bylo nám dobře. Vyslechli jsme si mnoho zajímavých literárních pořadů, zhlédli filmy i  dokumentační materiály, výstavy různých žánrů a  oblastí, další literárně hudební programy, besedy. Pokaždé jsme odcházeli spokojení, obohacení o  nové poznatky a  zážitky.
Pro tyto skutečnosti předsednictvo Českého spolku v  Košicích pod vedením předsedkyně MUDr. Dagmar Takácsové věnovalo mnoho úsilí a  energie za zachování této instituce. Vše bylo marné, nebyli jsme vyslyšeni.
České centrum na závěr své činnosti a  tedy na rozloučenou se svými krajany, příznivci a  přáteli, připravilo charitativní výstavu fotografií, fotografa Angelo Purgerta, dokumentující život na významných místech i zákoutích Prahy v  období první republiky.
Vzpomínky na toto období umocňovaly i  dobové kostýmy některých účastníků vernisáže a  nechyběl ani charleston. Atmosféra byla báječná. V  představách jsme toliko na chviličku zabloudili na promenádu a obdivovali eleganci vznešených dam a  pánů.
Pěkné rozloučení. Děkujeme za všechny Čechy, Moravany a  Slezany. Uchováme Vás ve vzpomínkách.
…bylo to krásné a nebylo toho málo…

B.Sedlatá, V. O. Sedlatý

[widgetkit id=65]

čtěte také:

Zrádná vlasti a knížepane

Oosudu Českého centra v Košicích je definitivně rozhodnuto

Pomozte zachránit České centrum v Košicích

{jcomments on} 

error: Obsah je chránený!!