Ukazujeme proměny a inspirujeme

Rozkvetlé parky a čisté ulice, fasády domů natřené, památky opravené. Tak kdyby to vypadlo v každém městě, městečku a vesnici… To je sen mnohých z nás. My se tento sen snažíme naplňovat. Jak? Již několik let pořádáme výstavu Má vlast cestami proměn, která přináší svědectví o proměnách zanedbaných míst v místa upravená a užitečná.

To jsou rvní věty ze stránky, kterou vám dnes chceme představit. Je dokladem toho, že je kolem nás hodně lidí, kterým záleží na tom, jak vypadá jejich vesnice, výletní hospoda, zámek, hrad, nebo lesní mýtina. Kromě toho, že neváhají  přiložit ruku k dílu, pořádají každý rok putovní výstavu, která začíná v areálu kláštera na Vyšehradě… Jak to bude letos není v tuto chvíli jasné, materiály k výstavě jsou už však zkompletovány. Možná se jich dočkáme ve virtuální podobě.

A jak celá myšlenka výstavy vznikla? „Zrodila se v malé vesnici v Pošumaví, v Novém Dvoře u Myslíva. Rybníček na návsi, který kdysi sloužil jako náhon pro mlýn, přišel vlivem meliorací o vodu a po dlouhá léta sloužil jako místní skládka. Zarůstal vrbami, které se rozlamovaly a pádem kmenů překrývaly vrstvy odpadků. O Velikonocích roku 2002 se místní obyvatelé a chalupáři pustili do práce. Prostor se souhlasem starostky vyčistili, ve spolupráci se zemědělskými družstvem pokryli ornicí, oseli trávou. Zpracovala jsem architektonický projekt, který všichni místní odsouhlasili. Následovala výsadba stromů a keřů, pánové vlastnoručně a ze svého dřeva vyrobili altán a herní prvky na dětské hřiště. Proměna k neuvěření, bez veškerých dotací. Ale vystavit ji nemůžeme, nemáme totiž fotky před úpravou,“ popisuje zahradní architektka a zakladatelka výstavy Drahomíra Kolmanová.

Má vlast cestami proměn
AktuálněMá vlast cestami proměn aneb Příběhy domova