Ne, to nemá být nostalgické připomenutí si věhlasného, ale i pravdivého výroku, přisouzeného Vladimíru Uljanovovi. Malujte, to je jen reakce na hodnocení úrovně vystavených obrazů návštěvníky výstavy: „Obrazy jsou rok od roku lepší! Jak jste toho dosáhli?“ Odpověď je v názvu tohoto příspěvku: Malujte, malujte a zase malujte! Ono to přijde samo. Svědčí o tom i výsledky těch, kteří začali teprve před rokem.
Ale teď již k samotné výstavě. Už tradičně jsme v březnu uspořádali v Átrium klubu MČ Košice Západ výstavu amatérských obrazů členů Českého spolku v Košicích a frekventantů výtvarného kurzu Institutu vzdělávání seniorů Košice. Vernisáž výstavy se uskutečnila v pátek 9. 3. 2018 za účasti bezmála sedmdesáti návštěvníků.
Výstavu otevřel vedoucí oddělení kultury MČ KE Západ PhDr. Dominik Béreš a dále program uváděl garant projektu Ing. Jiří Gregorek. V úvodu hudebního programu žákyň ZUŠ na Jantárové ulici v Košicích vystoupila žačka 5. ročníku Kirsten Michvociková. Na klavír zahrála skladbu Pama Wedgwooda The Gypsy King. A po ní se ujala slova předsedkyně ČSvK MUDr. Dagmar Takácsová, která vyjádřila spokojenost se stoupající úrovní výstavy, k níž přispěl i výtvarný plenér, který v loňském roce s finančním přispěním Fondu na podporu kultury národnostních menšin pro rok 2017 připravil ČSvK v penzionu Sivec Košická Belá. Po ní vystoupil s příspěvkem vedoucí zástupce Institutu vzdělávání seniorů Ing. Ján Brodňanský, který kladně hodnotil spolupráci s ČSvK na přípravě seniorských výtvarníků. A opět další hudební vystoupení, tentokrát žačky 1. ročníku Moniky Kollárové. Přítomní ocenili její houslové předvedení skladby Antonia Vivaldiho – Koncert G dur. Následoval proslov kurátorky výstavy Ing. Evy Lorenzové, která se podílela na letošní prezentaci až 86 obrazů amatérských seniorských výtvarníků. Hudební program vernisáže pak uzavřela hrou na klavír K. Michvociková skladbou Milana Dvořáka – Jazzová etuda č. 11.
Při prohlížení vystavených obrazů a ochutnávání pořadateli připraveného občerstvení se rozproudily dlouhé rozhovory přítomných účastníků i odborných výtvarníků s vystavujícími amatérskými malíři. Snad nebude neskromné všech 17 vystavovaných autorů představit: Miluše Babjáková, Martin Dzúr, Anike Fotulová, Jiří Gregorek, Edita Hriadeľová, Judita Kovátsová, Eleonora Kovalčíková, Eva Krausová, Viera Lenártová, Eva Lorenzová, Eva Reitznerová, Viera Ruschová, Alžbeta Slivková, Marta Šangalová, Helena Thámová, Jarka Viciánová a Juraj Zamba. Jistě stojí za to podpořit je v tomto způsobu využívání svého času a povzbudit je k přípravě dalších výstav. Nakonec připomenutí všem ostatním – neváhejte a malujte, malujte a zase malujte!

Jiří Gregorek

Ze života spolkuMalujte, malujte, malujte…