Také v severním cípu Slovenska, nedaleko Tater, blíže k Polsku se najde mnoho zde žijících Čechů a Moravanů. Pro okres Stará Lubovňa je charakteristické, že tu žije obyvatelstvo multietnického charakteru. Potkáváme se tady s Rusíny, Rusnáky, Ukrajinci, Spišskými Němci, Goraly, Maďary i s dalšími národnostmi. Sympatické na tom je to, že každá z jmenovaných komunit má snahu si udržet svůj jazyk, kulturu a tradice, které jsou dědictvím předcházejících generací. To byl jeden z mnoha důvodů, proč se několik Čechů a Moravanů dalo dohromady a založili Český spolek v Staré Lubovni. Oficiálně jsme byli zaregistrovaní na Ministerstvu vnitra SR 26. 9. 2011. Valné shromáždění Českého spolku v Staré Lubovni se konalo 20. října 2011 za účasti Ing. Pavla Doležala, předsedy ČSnS. Bylo zvoleno předsednictvo a zdálo se, že nám nebude nic bránit v práci, ale bohužel…
Některé další administrativní úkony, které bylo třeba vykonat nas zdržely, ale to nás neodradilo od konkrétní práce. V spolupráci s knihovnou ve Staré Ľubovni, kde máme mimo jiné svoji „střechu nad hlavou“, jsme připravili Kateřinské posezení, Večer sv. Lucie, který byl věnovaný česko-slovenským lidovým tradicím. Není možné zapomenout na aktivní zapojení do realizace akcí v rámci Dní české kultury na Slovensku. Naši členové ČS, kterých je 37, velmi vysoko ocenili koncert hudobního dueta Berešová – Burdych, dále pak výstavu originálů ilustrací Jana Černého, která byla hojně navštěvovaná především žáky všech věkových kategorií. Tato akce byla zajímavá i tím, že byla spojena se zážitkovým čtením Knihy pověstí Živá voda. Účastníci na základě vyslechnuté pověsti malovali ilustrace. Všechny akce, které Český spolek v Staré Lubovni připravil, ať už ve spolupráci s Českým spolkem v Košicích, Českým centrem na Slovensku, nebo knihovnou v Staré Lubovni, měly u široké veřejnosti značný ohlas. Do roku 2012 jsme si připravili bohatý plán akcí, ale na co se chceme soustředit nejvíce bude získat mladé lidi, kteří by mohli vnést do naší nové organizace mnoho nových nápadů. V závěru tohoto informačního příspěvku o tom, že existujeme, bych chtěla vyjadřit velké poděkování všem, kteří nám drželi palce, ale zejména MUDr. Dagmar Takácsové, předsedkyni Českého spolku v Košicich a Ing. Pavlovi Doležalovi, předsedovi ČSnS, kteří nás usměrňovali a podporovali, ať už dobrými radami anebo osobní přítomností v Staré Lubovni.

Mgr. Ivana Šipošová předsedkyně ČS v Staré Lubovni

Regionální České spolkyČeský spolek Stará ĽubovňaVítáme Český spolek ve Staré Ľubovni