Návštěva známého ortopéda v našem klubu v květnu 2009, byla provázenia zvýšeným zájmem členů spolku, jelikož v našem věku už každého někde píchlo, zabolelo – někoho méně, někoho více. Lékař, který provádí operace kloubů a endoprotéz a navíc o své práci dovede poutavě vyprávět, nám věnoval několik chvil ze svého vzácného času.
Pan doktor nám vyprávěl o péči o klouby, o léčení kloubů v minulosti a v prů­běhu posledních let. Jako operatér v současnosti vycházel z konkrétních případů operací a pooperačních stavů.
Přednáška byla velmi zajímavá, v následující besedě se mohl každý zeptat na vlastní potíže nebo svých blízkých. Pan doktor nás také ujistil, že problémů s klouby nepřibývá, i když je vidět více lidí s holemi. Je to jen proto, že lidé v minu­losti se nedožívali tak vysokého věku, a že ve vyšším věku už se jim «nevyplatilo» se poprat s osudem a operací si zlepšit svůj další život.
Díky organizátorům za pěkně a zajímavě strávené odpoledne.

Klubové akceMUDr. Vojtěch Blaško přednášel v našem klubu