Přejeme všem příznivcům akcí společenského klubu do nového roku 2017 hodně zdraví, pohody v rodině i mezi námi v klubu. Budeme se setkávat podle programu (kromě svátků a prázdnin každý čtvrtek). Program posíláme přihlášeným zájemcům předem e-mailem, poštou a naleznete jej také na nástěnce před kanceláří Českého spolku v Košicích.

Miluše Babjáková

Klubové akceSpolečenský klub v roce 2017