Program letošního zářijového poznávacího zájezdu Českého spolku v Košicích do Prahy a okolí byl velmi bohatý a hlavně zajímavý. Takové akce jsem se zúčastnila poprvé a obdivuji a zároveň děkuji všem organizátorům za důsledné naplánování celé akce i za mnohé památky, které jsme navštívili nad plán. Krásné počasí, pohodlné cestování autobusem, vstřícný řidič a každý den podrobné informace o navštívených památkách.
Podle plánu jsme se ve čtvrtek 7. září ocitli u obce Krabčice. Krásnou lipovou alejí jsme se dostali až k úpatí památného místa české mytologie a historie, k posvátné hoře Říp. Na samotný vrchol, k Mělnické, Pražské a Roudnické vyhlídce, vede několik turistických značených cest. Po téměř 400 metrovém převýšení jsme se společně vyfotili u Boumovi chaty, ve které je dodnes výletní restaurace. Na jejím průčelí je umístěn vlastenecký nápis: Co Mohamedu Mekka, to Čechu Říp.
Podle legendy vystoupil na Říp praotec Čech, rozhlédl se po okolí a rozhodl se, že se zde se svým slovanským kmenem usadí. Románská rotunda svatého Jiří byla původně zasvěcená svatému Vojtěchovi. Zvláštností jsou dva funkční zvony, větší svatého Jiřího a menší svaté Marie, které se pravidelně používají při bohoslužbách.
Roku 1868 byl z tohoto místa přivezen jeden ze základních kamenů Národního divadla.
Hora Říp i rotunda jsou zapsané mezi národní kulturní památky. Traduje se, že každý pravověrný Čech by měl aspoň jednou za život na tuto horu vystoupit.
Překvapením pro nás bylo „osvědčení“, které před rotundou odevzdali organizátoři všem, kterým se tento poměrně náročný výstup podařil.
Ještě jednou děkuji.

Anna Hrehová

Podzimní akademie - archivNa posvátné hoře Říp