Na výstavě Dva plus jedna keramika, papír a hedvábí se představili sourozenci Čepkovi (Martina Tajtáková, Ivan Čepek a akad. malíř Tomáš Čepek). Výstavu uspořádal Český spolek v Košicích ve spolupráci s Veřejnou knihovnou J. Bocatia a Českým centrem v Košicích za finanční podpory Ministerstva kultury SR v programu Dnů české kultury 2009. Vernisáž se konala 6. 10. 2009 v prostorech knihovny na Hviezdoslavovej ul. 5 a potrvá do poloviny listopadu.

Proč už v pořadí druhá výstava sourozenců Čepkových v knihovně? Ta je hojně navštěvována svými čtenáři a tak má široká kulturní veřejnost možnost zhlédnout uměleckou tvorbu členů Českého spolku, kteří se aktivně zapájejí do naší činnosti. Mimo jiné už třikrát vedli děti a mládež Českého spolku na výtvarných sympóziích a výsledky těchto prací prezentovali na výstavách Miniimprese.
Výstavu zahájila ředitelka knihovny Mgr. K. Kernerová, o hudební vstup se postaral P. Orgován, housle a A. Tvrďák, kytara. I. Čepek upozornil návštěvníky, že keramické šperky M. Tajtákové kromě vystavených, předvádějí i manekýnky na modelech ušitých členkou Českého spolku Jitkou Smrigovou.
Celou expozici výtvarných děl velice výstižně zhodnotila kurátorka Mgr. Alena Štrompová. Mezi jiným řekla, že společné výstavě 2+1 předcházela výstava Čepkovej děti, kde se sourozenci představili jako pokračovatelé umělecké tvorby svých rodičů.
S Tomášem Čepkem se ponoříme do pohádkového světa, zkoumáme ho kočičím zrakem, oscilujíc mezi ireálným a skutečným a v hravém světě těchto svobodných zvířat obdivujeme smysl pro detail, který ještě víc rozpoutává naši fantazii. Martina Tajtáková, roz. Čepková otvírá půvabný ženský svět inspirovaný přírodou, šumem listí a rostlin, které s citem ukládá na hedvábí nebo v podobě miniatur do keramických šperků. Obrazy malované na hedvábí jsou stejně krásné a hřejivé jako šátky a v kombinaci se šperkem odrážejí citlivou duši plnou harmonie. Ivan Čepek původem zvolené techniky, tzv. paper cutters, zve až do daleké Číny a Japonska, odkud se toto umění složitou cestou dostalo i k nám do Evropy. Stejně jako sourozenci i Ivan nachází inspiraci v přírodě, no k tomu svojí trpělivou prací rozehrává stínové divadlo, kde se nám v střetu světla a stínu přimlouvají miniaturní postavičky a lákají k vytvoření nových světů.
Čekali jsme velkou návštěvnost na zahájení výstavy, ale zájem o ni a o setkání s autory výstavy předčili naše očekávání. Jistě i návštěvníci Košic, kteří naše město navštíví, budou výstavou uchváceni.
Eva Balušíková
Ze života spolkuNa výstavě dva plus jedna