Rádi bychom Vás pozvali co nejsrdečněji na III. koncert z našeho malého cyklu Hudba bez hranic, který pořádá Mezinárodní český klub. Tentokrát je to koncert benefiční, ve prospěch „indiánských studentů s českou krví“. Čtěte prosím dále – a také viz pozvánka.
Otvírání studánek s Kvartetem Martinů a hosty ze Slovenska
30. května od 18 hodin – České muzeum hudby – Karmelitská 2, Praha 1
Ženský sbor Českého spolku v Košicích (SR) a Kvarteto Martinů (ČR) přednesou spolu se sólisty opery Státního divadla v Košicích Otvírání studánek Bohuslava Martinů. Dále zazní písně Antonína Dvořáka, Leoše Janáčka a lidové písně. Diriguje Igor Dohovič, dirigent opery Státního divadla v Košicích. Koncert se koná ve prospěch občanského sdružení Checomacoco. Toto sdružení podporuje indiánskou komunitu v Paraguayi, kde žijí potomci českého cestovatele A.V.Friče a dlouhodobě spolupracuje s Mezinárodním českým klubem v Praze, který tento benefiční koncert pořádá. Vybrané prostředky poslouží jako přímá podpora studentů – dětí indiánského kmene Chamakoko s českým původem. Srdečně zveme ke krásnému zážitku. Za spolupráci patří dík Národnímu muzeu – Českému muzeu hudby a také Českému rozhlasu – Radiu Praha.
Více o předchozích koncertech z našeho cyklu Hudba bez hranic najdete zde:

Koncert bez hranic II.

A zde najdete zajímavé informace o sdružení Checomacoco, které podporuje českou indiánskou komunitu v Paraguayi.

Za pořadatele srdečně zve Ing.Martina Fialková Český dialog a Mezinárodní český klub a projekt České kořeny
Tel.: +420 603 930 074
www.ceskekoreny.cz
www.cesky-dialog.net

Ženský sborŽenský sbor koncertuje v Praze