Dne 20. července 2016 jsme se v Českém spolku Žilina dozvěděli smutnou skutečnost, že nás krátce před jeho blížícím se výročím 95. narozenin navždy opustil dlouholetý člen – Ing.arch. Antonín Stuchl (*15. 11. 1921 v Bratislavě, +20. 7. 2016 v Žilině), aktivní iniciátor vzniku žilinské krajanské pobočky Spolku Čechů na Slovensku (tehdy měl 72 let!), později Regionální organizace Českého spolku na Slovensku s další návazností v samostatném Českém spolku Žilina.
Stal se jeho zakládajícím členem, svou aktivitu vyvíjel již od r. 1993, ve vzájemné spolupráci s Ing. Evženem Protivínským (*10. 10. 1923) – kdy na základě výzvy Spolku Čechů z Bratislavy v časopise MOSTY přenesl cílevědomě snahu o vytvoření krajanské organizace také do Žiliny. V prvních letech její existence pak svou obětavou organizátorskou činností přispěl ke vzniku dalších sdružení občanů , především českého původu, žijících na severním Slovensku – v okolí Považské Bystrice, na Kysucích, v okolí Martina, na Liptově a Oravě. Přispěl velkým podílem společně s dlouholetým přesedou ČS v Martině p. Josefem Vajdlem a představiteli Českých spolků z dalších regionů k tomu, aby po rozdělení ČSFR od 1. 1. 1993 vládní instituce obou států začaly konečně řešit občanské problémy.
Po stránce profesní byl význačným a zkušeným představitelem v oboru a členem Svazu architektů na Slovensku. Není třeba vyjmenovávat všechny jeho výsledky a zásluhy – vzpomeneme jen jeho autorství – koncepce Směrného územního plánu pro Žilinu s výhledem na 20 let, ocenění čestným občanstvím města Žiliny v r. 2008 a dalším uznáním jeho prací ze Svazu architektů v roce 2007 – udělením ceny J. Belluša za celoživotní dílo. Zájmově pěstoval pěší a lyžařskou turistiku i po té sedmdesátce, hrál tenis ,byl členem Horské služby pro oblast Malá Fatra – s úctyhodnou aktivitou až do doby, kdy ho už začal omezovat vlastní zdravotní stav.
Z hlediska Českého spolku Žilina můžeme jen zdůraznit, že jeho organizační schopnosti měly pro nás existenční význam. Spolupráce s Krajskou knihovnou v Žilině umožnila získat „střechu nad hlavou“ pro pravidelný kontakt se členy, možnost pořádat kulturně-společenské akce – vzdělávací přednášky, besedy s promítáním dokumentů,výstavy výtvarné fotografie, dále vystoupení umělců, rozhlasových redaktorů, spisovatelů ap. pro členy Českého spolku i pro zájemce z řad stálých návštěvníků knihovny a žilinské veřejnosti. V tomto směru napomáhal i další části našich spolkových cílů – udržování půjčovního fondu českých knih a časopisů , prezentace české kultury a jazyka jak pro vlastní členy, tak i pro širší okruh diváků a posluchačů ze Žiliny a okolí jako náš skromný příspěvek ke kulturnímu životu v Žilině.
Během uplynulých 23 let nám navždy odešli členové, jejichž kulturní i odborné vzdělání, znalost historie, zkušenosti a vědomosti, ale také organizační, charakterové vlastnosti a citlivý osobní přístup k lidem vytvářely podmínky pro existenci Spolku až do dnešních dnů. A musíme bohužel konstatovat, že nám velmi chybí a chybět budou…
Ing. architekt Antonín Stuchl měl – a stále má – mezi nimi, bez jakékoliv pochybnosti, své zasloužené místo. Děkujeme Vám, Antoníne – i když už kráčíte svou vlastní cestou…

Žilina – červenec 2016
Členové Českého spolku Žilina

Regionální České spolkyČeský spolek ŽilinaPan Antonín Stuchl – vzpomínka na vzácného člověka….