Odpoledne dne 7. 5. 2009 bylo v klubu plno. Dílo B. Smetany jistě v každém z nás vyvolá různé vzpomínky a emoce. A právě dílo tohoto českého velikána nám přiblížil ve svém poutavém vyprávění znalec hudby – náš člen pan Jiří Novotný.
Jistě každý z účastníků tohoto posezení něco věděl o tomto hudebním skladatelovi, ale určitě jsme získali další poznatky z jeho života a o jeho díle.
Ani jsme při zajímavém vyprávění pana Novotného nezpozorovali, že plyne čas a už se rozezvučely tóny Mé vlasti – básně Vltava. Pan Novotný nám po částech přiblížil jednotlivé hudební myšlenky.
Určitě si při poslechu této hudební básně ještě více uvědomíme krásu české krajiny v Povltaví, tato hudba nás bude provázet kouty Čech, kterými zaznívá chorál českých dějin.
Škoda, že nebyla přítomna mládež! Možná příště!

Klubové akceHudební odpoledne — život a dílo B. Smetany