Masarykova kolónia bankových úradníkov s alternatívnym názvom Bankové bloky, je národnou kultúrnou pamiatkou, legendárnou stavbou obdobia funkcionalizmu od architekta Josefa Poláška z roku 1931. Medzi blokmi na Letnej, Jesennej a Jarnej ulici v Košiciach, sa nachádza dvor.
Tento dvor počas predošlých desaťročí, v podstate od druhej svetovej vojny chátral. Dnes sa vyznačuje schátranými a zarastenými betónovými chodníkmi, zasypaným bazénom, suchou, otvorenou studňou, zhrdzavenými plotmi, neodbornou a chaotickou výsadbou bezhodnotných a škaredých rastlín, zanedbanými a neošetrenými drevinami, množstvom nekultúrnych a svojvoľných zásahov, ruinami pomníka T.G.Masaryka, zo zeme trčiacimi zvyškami oplotenia, či betónu.
Chceme vykonať úplnú obnovu tohto potenciálne prekrásneho priestoru.

Podrobnosti projektu i způsob, jak jej podpořit najdete po kliknutí na následující odkaz:

Pomôžte projektu obnovy dvora Bankových blokov
AktuálněPomozte realizaci projektu Obnovy dvora Bankové bloky