Česká omladina na Slovensku Vás pozýva na druhý turnus cyklu pre deti – Povesti českých hradov a zámkov. Program je pripravený pre deti vo veku 6 – 14 rokov.
Budeme sa hrať, súťažiť, tvoriť, športovať, chodiť na výlety… Čaká nás dobrodružstvo, dobrá nálada a smiech.

Pro děti a mládežPověsti českých hradů pro děti – druhý turnus