Moji milí, rodino, přátelé a badatelští kolegové ve vlasti, ve Švédsku a všude po světě!
Dovolte mi, abych se s Vámi podělila o radost z právě dokončené práce – doplnění webbových stránek o nové údaje:

Blanka Pragensis Förlag

Najdete zde textovou, obrazovou i filmovou dokumentaci – vedle textů celkem 105 fotografií, dále ukázky z díla, radio-interview a 4 filmové záznamy. Kromě toho i odkazy na youtube, kde jsou live-koncerty mých synů, Roberta a Richarda, kteří skládají hudbu a jsou profesionálními hudebníky.

Šermířské stránky jsou dnes již historií a tématem autobiografie, ale stále nabízí k nahlédnutí svou bohatou textovou dokumentací a 88 fotografiemi zejména ze šermířských představení.

Šermířské stránky

Přeji Vám příjemné jaro plné slunce a srdečně zdravím z dalekého Švédska.

S láskou!

Blanka Karlsson

Galerie hrdostiPozdrav ze Švédska