V rámci „Lesnických dní“ byli členové Českého spolku v Košicích pozváni Městskými lesy na malou slavnost odevzdání obnoveného pramene svatého Jana Nepomuckého do užívání Košičanům i všem milovníkům přírody.
Za krásného jarního počasí 22. dubna 2010, symbolicky na Den Země, jsme se sešli u nově upraveného pramene, který se nachází pod kapličkou sv. Jana Nepomuckého. Tuto kapličku má Český spolek v Košicích ve své péči od roku 2000, kdy ji spolu s Městskou částí Košice Sever zrekonstruoval. Příjemně nás překvapilo nejen pěkné a upravené prostředí okolo kapličky a pramene, ale i působivé ztvárnění přístřešku pramene v podobě polokužele s kamennou podezdívkou, která uvnitř přechází v lavičku. Z dubové, okrasně vysoustružené rourky vytéká bohatý pramen vody, dopadající do uprostřed podlahy uložené kamenné misky s odvodem do potoku. Nad rourkou je uložený v zídce kámen s nápisem Prameň sv. Jána Ne­pomuckého a nechybí ani informace o chemickém a mineralogickém složení vody, které potvrzuje její hygienickou nezávadnost. K pramenu vede upravená vyštěrkovaná cestička.
V slavnostním projevu ředitel Městských lesů Ing. Julián Tomaštík při příležitosti odevzdání upraveného pramene veřejnosti obeznámil přítomné pracovníky Městských lesů, členy Českého spolku v Košicích a další přítomné s historií pramene, jeho spojitosti s hornictvím, hutnictvím a lesnictvím. Následně za Český spolek v Košicích vystoupil tajemník Doc. Ing. Václav Ondřej Sedlatý, PhD., který poděkoval pracovníkům lesů za dobrou vzájemnou spolupráci, úpravu a údržbu okolí kapličky i pramene svatého Jana Nepomuckého. Zvláště poděkoval také paní Zdeňce Hlouškové, člence předsednictva Českého spolku v Košicích za dlouholetou péči o kapličku. Závěrem vyslovil přání, aby pramen poskytoval dlouhá léta příjemné osvěžení všem návštěvníkům, turistům i poutníkům a spolu s kapličkou byl stálou připomínkou českého světce.

Jsme přesvědčeni, že nově upravený pramen přispěje k ještě hojnější návštěvnosti milého prostředí kapličky i pramene svatého Jana Nepomuckého na Dolním Bankově.

Zdenka Hloušková

 

Ze života spolkuPramen svatého Jana Nepomuckého