Jako každý rok i letos se členové spolku přišli pochlubit do klubu plody ze své zahrádky. Na stole se vyjímaly zvlášť zeleninové plody vypěstované Ing. Gregorkem, které jsme nepoznali, ale mohou být v našich zahrádkách v příštím roce jako nový objev do naší kuchyně. Členky klubu donesly i nadbytek vypěstovaných bylinek, které si mezi sebou vyměnily.
Hlavním bodem našeho setkání byla přednáška našeho člena Ing. Štefana Krajníka, dlouholetého a obětavého včelaře. Dozvěděli jsme se o vzniku včelařských spolků na Slovensku po roce 1918. Velkou zásluhu na tom měli včelaři z Čech, které vyslala 1. čsl. republika na zakládání spolků na Slovensku. Vycházel společný časopis Český včelař.
Jako vášnivý a obětavý včelař nás zenámil s detaily ze života včel, o výrobě medu a dalších včelích produktů, o nástrahách moderní doby pro včelstvo i o tom, jakou má včela zásluhu o zachování života. Člověk si ani neuvědomí, že při zániku včel v přírodě by vlastně nemohl existovat život na zemi. Na druhé straně lidstvo by si mělo více vážit práce obětavých lidí, kteří tuto práci mají jednak za svého koníčka, ale i jako určité poslání. Jsme rádi, že takového člověka i s jeho manželkou máme i my v Českém spolku v Košicích.
Bohatá beseda a zájem účastníků o med ukončila toto pěkné odpoledne.

Miluše Babjáková

Klubové akcePrezentace úrody z vlastní zahrádky