Jako každý rok i tohoto roku účastníci donesli do klubu plody ze své zahrádky. Nebylo jich letos sice mnoho, ale i tak na stole se vyjímaly zvlášť zeleninové plody vypěstované Ing.Gregorkem, které jsme nepoznali, ale mohou být v našich zahrádkách v příštím roce jako nový objev do naší kuchyně. Členky klubu donesly i nadbytek vypěstovaného zeleného koření, které si mezi sebou vyměnily.

Hlavním bodem našeho setkání byla přednáška pana Ing. Štefana Krajníka, dlouholetého a obětavého včelaře (našeho člena). Povyprávěl nám o vzniku včelařských spolků na Slovensku po roce 1918. Velkou zásluhu zde měli včelaři z Čech, kterých vyslala l. čsl. republika na zakládání spolků na Slovensku. Vycházel společný časopis Český včelař.
Jako vášnivý a obětavý včelař nám povyprávěl o životě včely, o výrobě medu a jiných včelích produktů, o nástrahách moderní doby pro včelstvo a i o tom, jakou má včela zásluhu o zachování života. Člověk si ani neuvědomí, že při zániku včel v přírodě by vlastně nemohl existovat život na zemi. Na druhé straně lidstvo by si mělo více vážit práce obětavých lidí, kteří tuto práci mají jednak za svého koníčka, ale i jako určité poslání. A takového člověka i s jeho manželkou máme i my v Českém spolku v Košicích.

Bohatá beseda a zájem účastníků o med ukončila toto pěkné odpoledne.

Miluše Babjáková
error: Obsah je chránený!!