Puzzle paměti národa

Paměť národa je velmi křehká květinka. Smýká jí nejenom vichr dějin, někdy stačí i sotva znatelný vánek a vše je jinak. Zejména v předchozím století, které jsme si všichni užili naplno, docházelo opakovaně k jedinému správnému výkladu historie, až nám z toho zůstalo poznání, že pravdy, pravdy jsou jenom jedny. Neustálé přepisování, retušování, úpravy, které vedly k deformacím, způsobily, že lidé na dějiny zanevřeli. Jako by se jich netýkaly. Žili si ve svých ostrůvcích osamoceni a nesli s sebou tíhu osobní nebo rodinné historie, která sa ve valné většině případů výrazně lišila od té oficiální.
Dějiny jsou jako puzzle. Abychom je pochopili, musíme si je vyskládat z milionů dílků a obrázek, který se nám podaří sestavit, je zase jenom jedním dílkem větší skládačky. Přesto bychom v tom měli bez ustání pokračovat. Když už se jednou podíváme blíž například na genealogii svojí rodiny, stojí za to zjistit více o době, ve které naši předkové žili, najít souvislost mezi jejich životy a událostmi, které je rámují.
Dějiny jsou jakou puzzle a častokrát se stává, že některé dílky prostě zapadnou a není možno je objevit. Lze říct, že ve 20. století se takovýto ztracený dílek, někdy však i víc, najde v každé rodině. Není divu. Přehnaly se přes nás války, krize, ideologické epidemie…
Je nejenom naší povinností, ale spíš by mělo být našim zájmem zjistit co nejvíce o tom, jak žili naši předkové a co všechno se v našich krajích opravdu dělo. Je to naléhavý úkol, očitých svědků a pamětníků valem ubývá.
Stejně důležité je, aby se tato svědectví dostala k mladým lidem. Aby měli možnost utvořit si názor nejenom na dobu, kterou prožili jejich předkové, ale také na vykladače dějin, kterých neubývá stejně jako jejich fantazií.
O to, aby svědectví pamětníků zůstalo zachováno, pečuje nezisková organizace Post Bellum, která má své pobočky jak v Česku, tak na Slovensku. Sbírání vzpomínek se věnuje už 20 let a za tu dobu vytvořila ohromný archiv, čítající jenom v Česku téměř 11.000 svědectví. Nyní přichází s novým projektem, jehož cílem je dostat živou paměť národa mezi mladé. Citujeme z projektového záměru: „Vzdelanie je pre deti najdôležitejší vklad do ich budúcnosti. Aby o nej mohli rozhodovať, potrebujú poznať aj minulosť. A to nielen svoju osobnú, rodinnú, ale aj spoločnosti, ktorej sú súčasťou. Cieľom nášho vzdelávania je umožniť najmä deťom a mladým ľuďom spoznať prostredníctvom zážitku históriu vlastného národa. Pomôžte nám naučiť ich viac a posilniť ich myslenie pred nástrahami populizmu.“
Pomoct může každý z nás. Na stránce startlab.sk najdete podrobnosti a návod, jak přispět k úspěšnému startu a realizaci této potřebné a prospěšné aktivity.

Pomozte poskládat Puzzle paměti

Podívejte se na vzpomínky, zachycené videokamerou, uložené na youtube kanálu Post bellum Slovakia.

Post bellum, vzpomínky pamětníků
AktuálněPuzzle paměti národa