Ve středu 7. 7. 2010 po téměř měsíční prezentaci, byla výstava fotografií pod názvem „Regionální České spolky na Slovensku ve fotografii v letech 2007 – 2009“ uzavřena a archivována.
Vernisáže této výstavy dne 10. 6. 2010 se účastnilo přes 70 návštěvníků a to nejenom z Košic. Po oficiálním otevření výstavy 13-ti panelů se stovkou fotografií garantem projektu Ing. Jiřím Gregorkem a úvodních slovech předsedkyně ČSvK MUDr. Dagmar Takáčové slavnostní atmosféru umocnilo violončelové kvarteto ZUŠ Marie Hemerkové pod vedením M. Čepčaniové. Z pěti skladeb českých umělců zaujalo především largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka.
Také si rádi zavzpomínáte a připomenete si příjemně strávené chvíle? Určitě, každý z nás se z času na čas pohrouží do vzpomínek a má-li k tomu také nějakou tu fotografii, hned je to živější. Díky moderní technice máme fotografií dostatek a až příliš lákavých, avšak často uvězněných v počítači. Máme-li jej doma a víme-li jak na to, je to snadné. Ale pro mnohé z nás, jsou-li ve spolkovém archivu, i když hojném a dobře vedeném, přec nejsou vždy po ruce.
I to byl důvod k souběžnému vytváření archivu tak říkajíc „po staru“ v podobě vždy přístupné a chronologicky uspořádané kroniky. Počátkem toho byla výstava fotografií. Projekt, který zpracoval ČS v Košicích, byl podpořen MK SR a mohl tak být realizován.
I když svými fotografiemi se prezentovali převážně členové ČSvK, viděli jsme i snímky mimokošických členů (22 foto) a to především kolekci 14 fotografií Ing. Josefa Trávníčka z ČS v Martině. I když jeho fotografie se nedostaly mezi vyhodnocené porotou, zasloužily si mimořádného ocenění.
Vystavované snímky byly rozčleněny do tří kategorií:
A – aktivity a činnost českých spolků,
B-poezie ve fotografii a
C – humor ve fotografii.
Na výstavu byly přijaty pouze amatérské fotografie členů českých spolků, pořízené na akcích organizovaných českými spolky. Sešlo se téměř 200 fotografií, z nichž pořadatelé vybrali celkem 100 snímků (17 z r. 2007, 34 z r. 2008, 49 z r. 2009 – od 17 autorů), které byly vystavovány v jednotném formátu 210 x 297 mm. Tyto snímky byly hodnoceny dvěma porotami – jednou byla porota odborná za účasti výtvarníků LŠU Mgr. A. Szekeressové a Mgr. T. Čepka a druhou porotou byli samotní návštěvníci, kteří na anketních lístcích vybírali po třech z každé kategorie.
A výsledky tohoto hodnocení ?
Fotografie ohodnocené odbornou porotou:

V kategorii A získali B získali C získali
 I.místo: Jitka Smrigová  I. místo: Eva Reitznerová  I. místo: Jiří Gregorek
 II. místo: Pavol Kraus  II. místo: Pavol Kraus  II. místo: Jiří Gregorek
 III. místo: Aleš Slavík  III. místo: Bohumil Kaman  III.místo: Anna Karafová

Nejpočetnější porota návštěvníků výstavy hodnotila takto:

V kategorii A získali B získali C získali
 I. místo: Jiří Gregorek  I. místo: Milan Kudrna  I. místo: Robert Gregorek
 II. místo: Aleš Slavík  II. místo: Pavel Sanislo  II. místo: Jiří Gregorek
 III. místo: Jitka Smrigová  III. místo: Eva Reitznerová  III. místo: Jiří Gregorek

Diplomy a věcné ceny za umístění na této soutěžní výstavě budou odevzdány po prázdninové přestávce na zasedání předsednictví ČSvK v září tohoto roku.
Už nyní nepochybujeme o tom, že fotografování a trvalé dokumentování činnosti a aktivit českých spolků na Slovensku podnítí i v příštím roce členy regionálních spolků k účasti na následující výstavě, kterou bychom rádi opět v roce 2011 uskutečnili (vystavovány budou fotografie pořízené v r.2010). Už jsou signály o tom, že zajména účast mimokošických členů bude početnější. Zájem o letošní výstavu byl očekávaný. A to nejdůležitější? Letošní snímky, nejenom oceněné, jsou uspořádány ve spolkovém albu a také jsou součástí kroniky, kterou ČSvK při této příležitosti opět oživil. Se zájmem si ji prohlíželi návštěvníci výstavy a také účastníci semináře „Národnostní menšiny v EU“ a Valného shromáždění Českého spolku na Slovensku ve dnech 22. – 23. května 2010 v Tatranské Štrbě. Tento projekt ocenila i redaktorka STV Ľuba Koľová zápisem do naší kroniky: „Sme radi,že nám pribudli spolupracovníci, ktorí zdokumentujú na foto aktivity Čechov, na ktoré sa my (STV) nedostaneme. Potom opať budeme čerpať i my z týchto materiálov. Ďakujeme. Ľuba Koľová.“

text a foto: Ing. Jiří Gregorek
Český spolek na SlovenskuRegionální české spolky na Slovensku ve fotografii 2007 – 2009