V prostorách Velvyslanectví České republiky v Bratislavě se konala 11. května 2010 malá slavnost. Předseda Československé obce legionářské, plukovník v.v. MUDr. Pavel Budinský při ní odevzdal Pamětní medaili Československé obce legionářské III. stupně několika osobnostem za jejich přínos k udržování povědomí o působení československých legií a vytváření podmínek pro občany Slovenské republiky k seznamování se s historií našich národů a s významem 1.československého zahraničního odboje v období 1914 – 1918.
Mezi vyznamenanými byl Ing. Čeněk Čermák, podplukovník v.v., člen naší krajanské organizace od jejího vzniku, kterého většina členů Českého spolku v Košicích dobře zná z mnohých jeho aktivit v organizaci. Patří mezi ně nejen propagace legionářské tematiky, ale také mapování českých stop na východním Slovensku i početné aktivity turistické a poznávací.
Vyznamenán byl také JUDr. Ján Gašpar, ředitel Státní vědecké knihovny v Košicích, náš dlouholetý příznivec a spolupracovník, autor námi před několika lety vydané  publikace „Po stopách československého vojska a legionářů v okolí Košic v roce 1919“.
Spolu s oběma vyznamenanými se těšíme a srdečně blahopřejeme.
Dalšími vyznamenanými jsou Ing. Jaroslav Baška, ministr obrany SR, Doc. PhDr. Dušan Čaplovič, Dr.Sc., místopředseda vlády SR pro vědomostní společnost, evropské záležitosti, lidská práva a menšiny a Ing. Daniel Duchoň, státní tajemník Ministerstva obrany SR.

MUDr. Dagmar Takácsová, předsedkyně Českého spolku v Košicích.
Foto: Velvyslanectví ČR v Bratislavě
Galerie hrdostiVyznamenání Československé obce legionářské pro člena Českého spolku v Košicích