Česká omladina na Slovensku Vás zve na víkend plný her, básniček, říkanek a tvoření pro nejmenší děti ve věku 0 – 6 let v doprovodu rodiče. Říkanky a písničky pro nejmenší dětičky, to je název a také hlavní náplň našeho společného víkendu. Už se všichni těšíme na společně strávený čas plný smíchu, dobré nálady, společných debat, procházek v přírodě…

Podrobnosti v pozvánce!

 

 

Pro děti a mládežŘíkanky a písničky pro nejmenší dětičky