Cipísek a také Ciášik, Manka nebo Janka, Křemílek a Vochomůrka, i tohle jsme si objasňovali v rámci vernisáže výstavy mladých výtvarníků Postavičky z českých animovaných pohádek v pondělí 14. ledna 2019 ve výstavních prostorách Výměníku Štítová. A bylo toho ještě více. Děti na Slovensku poslouchají poměrně často české pohádky a někdy jsou na pochybách, zda Rumcajsova rodina bydlí v hájovně lesa Řáholec nebo v lese nedaleko Žiliny. Ale to nesnižuje oblíbenost českých pohádek a jejich hrdinů. Cílem tohoto projektu je také maličkou měrou přispět k tomu, abychom si i nadále rozuměli. A to jsme si také vyzkoušeli.
Bylo se na co dívat a na čem obdivovat um mladých výtvarníků. Shlédli jsme soubor 58 vystavených obrazů malovaných převážně akrylem na plátně A4. Otevření výstavy zahájila mediátorka Výměníku Mgr. Beáta Andrejková. Pak se vedení programu ujal garant projektu Jiří Gregorek, který krátce shrnul historii a záměry těchto aktivit Českého spolku v Košicích, které jsou součástí projektu Česká kultura v malém, podporovaných Fondem na podporu kultury národnostních menšin. Vyzvedl a poděkoval za několikaletou dobrou spolupráci s košickými základními uměleckými školami Jantárová, Bernolákova, Irkutská, Odborářská a Trebišovská, jejichž žáci, jako autoři děl, doplnili rodinné příslušníky členů Českého spolku v Košicích.
Loňské téma Postavičky z českých animovaných pohádek bude letos pokračovat tématem Hurá na prázdniny. Už se těšíme na obrazové ztvárnění tohoto zajímavého námětu.
V hudebním programu ZUŠ Jantárová pak vystoupili s dvěma písněmi žák školy Daniel Čekan (bicí – cajon – čti kachon) s učitelem Ivanem Baranem (kytara a zpěv). Po tomto pěkném vystoupení všechny upoutala četbou úvodní statě z knihy Ferda Mravenec vnučka členky Českého spolku v Košicích Ninka Drutarovská. A tím byl úvodní program vernisáže vyčerpán.
Je velmi obtížné porovnávat tvorbu dětí různého věku, autorům obrázků bylo od 6 do 12 let, proto jsme se rozhodli odměnit všechny. Bohužel, nemohli se všichni zúčastnit. Ale ti, kteří přišli, si mohli vybrat, malířské plátno, sadu akrylových barev, štětce a k tomu 2 čokoládky. A samozřejmě nechybělo hojné občerstvení pro děti i přítomné účastníky. Připravily ho členky spolku a výtvarné skupiny IVS. Zůstalo pochopitelně také dost času na prohlídku vystavených obrazů a společenskou debatu nejen o nich.
Program se vydařil a lze jen doufat, že se s obdobným zájmem setkají už tradiční výstavní aktivity mladých i starších amatérských výtvarníků v rámci projektů Českého spolku v Košicích i v následujícím období.

Jiří Gregorek, garant projektu
foto Eva Reitznerová

Foto z vernisáže

Česká kultura v malémRumcajs alias Rumpeľ