Jedním z nejlepších prostředků, jak umělecký soubor může získávat nové zkušenosti, nabývat větší jistotu projevu, slyšet nové skladby, navázat tvořivé kontakty, jsou jistě pěvecké festivaly. Jedním z nich jsou Foersterovy Osenice. Každé dva roky jej v srdci malebného Českého ráje pořádá Unie českých pěveckých sborů a obec Dětenice spolu s několika okolními obcemi.
Ženský sbor Českého spolku v Košicích na tomto festivalu, věnovaném památce významného českého skladatele a místního rodáka Josefa Bohuslava Foerstera účinkoval již podruhé. Také letos dobře obstál v konkurenci šesti dalších sborů a byl jediným zahraničním účastníkem festivalu. Sborovou tvorbu Dvořákovu, Janáčkovu i Foersterovu předvedl v programu úvodní bohoslužby a společného koncertu všech zúčastněných sborů v Osenicích a také na večerním koncertu v obci Libáň, kde zpíval ještě sbor Chorea Corcontica z Trutnova a turnovský sbor Antonín Dvořák. Velmi krásný umělecký dojem ze společného koncertu ještě umocnilo citlivé průvodní slovo známého herce Alfréda Strejčka, s citacemi několika velikánů lidského ducha, jako Komenský, Saint – Exupéry, Márquez a další. Večerní libáňský koncert proběhl v místním farním kostele, kde je farářem rodák z východoslovenského Bardejova. Tomu účast sboru z Košic způsobila neskrývané potěšení. Den strávený na festivalu byl posledním dnem koncertního zájezdu sboru, který ve dnech předcházejících účinkoval nejprve v Praze v Českém muzeu hudby a poté v Jičíně. O příznivém průběhu pražském koncertu, na němž zazněla i kantáta Otvírání studánek, jste se již mohli dočíst na našich webových stránkách, v článku převzatém z časopisu Český dialog. Po jičínském koncertu jsme se setkali s našimi přáteli ze smíšeného pěveckého sboru Foerster při Lepařově gymnáziu v Jičíně, s kterými nás spojuje dlouholeté přátelství i společné koncerty. Setkání bylo i příležitostí dohodnout další spolupráci a tak, pokud vše půjde dobře, přivítáme sbor Foerster v příštím roce u nás.

Dagmar Takácsová

Ženský sborS úspěchem v Praze i na známém festivalu