Je poslední týden před svátky, všude už je cítit předvánoční nálada a spěch. Naši členové, kteří pravidelně nebo podle možností navštěvují během roku společenský klub, si našli v toto čtvrteční odpoledne čas a přišli mezi nás. Sešlo se nás u vyzdobeného vánočního stromku a stolu tolik, že nám místnost byla těsná. Ženy (ale i muži) donesli na ochutnání své cukroví, něco přidal výbor – pamlsků bylo opravdu hodně. Muži donesli ženám také dobrou náladu. Samozřejmě, že nechyběla ani káva, čaj, vše co patří k slavnostní chvíli. Na to, že jsme se setkali opět po roce s dobrou náladou a optimismem, jsme si připili pohárem dobrého vínka.
Slavnostní náladu určitě vyvolal přednes básně Štědrý večer od Erbena, kterou přednesla Vanda Čičváková. Sem tam se přidávaly hlasy účastníků – však kdo by aspoň částečně nepoznal tuto symbolickou vánoční poezii. Následovaly další úryvky z vánoční poezie, čtení o štědrovečerních zvycích. Samozřejmě, že nemohl chybět zpěv koled za doprovodu harmoniky či klavíru.
Děkujeme všem, kteří se přičinili o opravdu slavnostní ráz našeho setkání.
Za organizátory vyjadřuji radost, že čtvrteční setkávání v našem klubu je vyhledávané. Naši členové mají možnost si posedět se svými známými, vždy si poslechnout zajímavé přednášky. Vidíme, že kdo přijde mezi nás jednou, příště zavítá opět.
Proto končíme tento rok s přáním, aby se nám v roce 2014 dále dařilo. Abychom (i když jsme většinou ve věku babiček a dědečků) se ještě mnoho dozvěděli o literárních, hudebních, stavitelských a jiných pokladech naší rodné země. Každý je mezi námi srdečně vítán.

Miluše Babjáková
foto: Pavol Kraus

 

Klubové akceSetkání v klubu před vánočními svátky